logo nfosigw d

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPokazuje 76 do 90 z 128 rekordów
Tytuł Nr Umowy
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej - realizowane od 2016 roku (Pgig Art. 162 ust. 1, pkt 7). Reambulacja Mapy geologicznej Polski w skali 1:200 000, wydanie A i B - etap III. / Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej - realizowane od 2016 roku (Pgig Art. 162 ust. 1, pkt 7) 267/2016/Wn-07/FG-kg-dn/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej - realizowane od 2016 roku (pgg art. 162 ust. 1, pkt 3) 266/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D
Prowadzenie baz danych geologicznych w systemie przetwarzania danych służb geologicznej - zadanie ciągłe PSG 265/2018/Wn-07/G-GO-DN/D z dnia 08.11.2018 r.
System osłony przeciwosuwiskowej SOPO etap III kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat polskich (25% powierzchni) i wybranych obszarów polski pozakarpackiej oraz monitorowanie wybranych osuwisk wraz z opracowaniem prognozowania zagrożeń osuwiskowych w Karpatach 264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej realizowane od 2017 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 2 i 3) 259/2017/Wn-07/FG-GO-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną dotyczące działalności informacyjnej, szkoleniowej i współpracy zagranicznej w zakresie geologii realizowane od 2017 (pgg art. 162, ust. 1) 258/2017/Wn-07/FG-GO-DN/D
Druk Szczegółowej mapy geochemicznej Górnego Śląska 1:25 000 wraz z pracami towarzyszącymi - arkusze: Dąbrowa Górnicza, Strzemieszyce, Jaworzno i Libiąż. 256/2010/Wn-07/FG-kg-tx/D
Przetwarzanie podstawowych informacji o wierceniach z zatwierdzonych dokumentacji złożowych i dokumentacji niekończących się udokumentowaniem złoża. 253/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D
Działalnosć Państwowej Służby Hydrogeologicznej w 2008 r. 246/2008/Wn-50/FG-hg-tx/D
Współczesna geodynamika Polski pod kątem bezpiecznego zagospodarowania głębokiej przestrzeni podziemnej-projekt pilotażowy. 240/2021/Wn-07/FG-go-dn/D
Waloryzacja obszarów perspektywicznych i prognostycznych węgla kamiennego w aspekcie geologiczno - zasobowym, środowiskowym i ekonomicznym 238/2016/Wn-07/FG-SM-DN/D
Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż objętych własnością górniczą. 236/2021/Wn-07/FG-SM-DN/D
Szczegółowy numeryczny model wgłebnej budowy geologicznej obszaru aglomeracji miejskiej na przykładzie fragmentu Warszawy 234/2008/Wn-07/FG-bp-tx/D
Współpraca w zakresie kartografii geologicznej na przygranicznych rejonach Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy 22/2019/Wn-07/FG-kg-dn/D z dnia 23.01.2019 r.
Archiwizacja i inwentaryzacja informacji geologicznych zawartych w próbkach geologicznych przechowywanych w Państwowym Instytucie Geologicznym. 215/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D