logo nfosigw d

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPokazuje 61 do 75 z 128 rekordów
Tytuł Nr Umowy
Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami - II etap prac obejmujący obszar poza dolinami rzecznymi: opracowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) w zakresie powodzi od wód podziemnych 318/2017/Wn-07/FG-hg-dn/D
Źródła materiału detrytycznego wypełnień basenów sedymentacyjnych w Polsce. Etap pilotażowy: warstwy krośnieńskie i menilitowe 313/2021/Wn-07/FG-go-dn/D
Prowadzenie centralnego archiwum geologicznego (CAG) w zakresie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej. 312/2021/WN-07/FG-GO-DN/D
Analiza uwarunkowań i współpraca w zakresie bezpieczeństwa surowcowego Polski. 310/2021/Wn-07/FG-sm-DN/D
Obsługa systemu informacji geologicznej INFOGEOSKARB 309/2021/Wn-07/FG-go-DN/D
Ocena perspektywiczności geologicznej Polski pod względem możliwości odkrycia nowych złóż węglowodorów oraz przygotowanie materiałów na potrzeby postępowań prowadzonych w celu udzielenia koncesji węglowodorowych – etap IV. 307/2021/Wn-07/FG-sm-dn/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej realizowane od 2018 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 2, pkt. 3) 307/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 20.12.2018 r.
Prowadzenie Banku danych wód podziemnych zaliczonych do kopalin (solanki, wody lecznicze i termalne). 304/2021/Wn-07/FG-go-dn/D
Prowadzenie rejestru obszarów górniczych. 303/2021/Wn-07/FG-sm-dn/D
Cyfrowa weryfikacja Mapy Geologicznej Polski w skali 1:500000 dla realizacji projektu One Geology Etap I. 3/2008/Wn-07/FG-KG-TX/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej realizowane od 2017 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 7) 296/2017/Wn-07/FG-kg-dn/D
Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa. 289/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 06.12.2018 r.
Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych PIG-PIB na potrzeby realizacji zadań PSG i PSH. 270/2016/Wn-07/FG-G0-DN/D
Wprowadzenie do Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG) danych pomiarowych z badań geoelektrycznych - sondowań geoelektrycznych - elektrooporowych (SGE) - etap I. 27/2008/Wn-07/FG-go-tx/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju na obszarach morskich - realizowane od 2016 roku (Pgig Art. 162 ust. 1) 269/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D