logo nfosigw d

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPokazuje 106 do 120 z 128 rekordów
Tytuł Nr Umowy
Udostępnianie i przetwarzanie informacji geologicznej dla realizacji zadań statutowych administracji geologicznej wszystkich szczebli w latach 2009- 2010. 555/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D
Wykonanie czterech arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000: Radków i Pasterska Góra, Kudowa Zdrój i Brzozowice, Wambierzyce i Polanica Zdrój 572/2021/Wn-07/FG-kg-dn/D
Wykonanie czterech arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000: Radków i Pasterska Góra, Kudowa Zdrój i Brzozowice, Wambierzyce i Polanica Zdrój 572/2021/Wn-07/FG-kg-dn/D
Zweryfikowane obszary prognostyczne występowania kruszyw piaskowo-żwirowych – kontynuacja prac przeprowadzonych w latach 2008-2015 w ramach MGśP (prace kartografii geośrodowiskowej) 573/2021/Wn-07/FG-go-dn/D
System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO - etap I. Kartowanie pilotażowe osuwisk wraz z wytypowaniem obszarów ich występowania w Polsce. 578/2006/Wn-07/FG-GO-TX/D
Prowadzenie baz danych geologicznych w systemie przetwarzania danych służby geologicznej – zadanie ciągłe PSG. 578/2021/Wn07/FG-go-dn/D
Prowadzenie baz danych geologicznych w systemie przetwarzania danych służby geologicznej – zadanie ciągłe PSG. 578/2021/Wn07/FG-go-dn/D
Atlas geotermalny Sudetów i ich przedpola. 579/2021/Wn-07/FG-go-dn/
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną dla potrzeb opracowania oceny perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów oraz przygotowania materiałów przetargowych dla organu koncesyjnego na podstawie art.162.1 par. 6 pgg 58/2017/Wn-07/FG-SM-DN/D
Zadania Państwowej Służby Hydrogeologicznej w latach 2009 - 2011. 614/2009/Wn50/FG-hg-tk/D
Wykonanie siedmiu arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000: Kielce A, Kielce B, Kielce C, Łagów A, Łagów B, Łagów C i Łagów D 614/2021/Wn07/FG-KG-dn/D
Zadanie KAPS CO2: Monitorowanie statusu projektów CCS (etap III) 627/2021/Wn07/FG-GO-DN/D
3D cyfrowy model geologiczny pokrywy osadowej Basenu Lubelskiego. 64/2013/Wn-07/FG-BP-DN/D
Trójwymiarowy, cyfrowy model pokrywy osadowej bloku Gorzowa 72/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D
Modernizacja systemu informatycznego MIDAS wraz z blokiem systemu gospodarki surowcami mineralnymi i jego udostępnianie na stronie www.pgi.gov.pl. 863/2005/Wn-07/FG-sm-tx/D