logo nfosigw d

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPokazuje 91 do 105 z 128 rekordów
Tytuł Nr Umowy
Opracowanie warstw informacyjnych "pierwszy poziom wodonośny - występowanie i hydrodynamika" na obszarze 120 arkuszy Mapy Hydrogeologicznej Polski 1:50000 wraz z wprowadzeniem do bazy danych GIS MHP. 463/2007/Wn-07/FG-sm-tx/D
"Geologia Samorządowa" serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska i przepisów prawa 465/2015/Wn-07/FG/BP-DN/D
Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000 arkusze: Pyrzowice, Siewierz, Wojkowice i Siemianowice Śląskie 470/2021/Wn-07/FG-kg-dn/D
Opracowanie i przygotowanie do udostępniania cyfrowych map geologiczno-inżynierskich Polski w skali 1:50 000 w celu zwiększenia zasobu cyfrowego CBDG 471/2021/Wn-07/FG-go-dn/D
Zabezpieczenie stratotypowych odcinków rdzeni wiertniczych, etap V: dodatkowe badania na rdzeniach oraz prace logistyczno-techniczne w archiwach rdzeni (zadanie ciągłe PSG). 472/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D
Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2023 473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D
Monografia: Budowa Geologiczna Polski 474/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D
Weryfikacja, konsolidacja zbiorów i baz danych grawimetrycznych w zasobie CBDG wraz z modernizacją struktury w aspekcie współczesnych wymagań technicznych oraz wzrostu funkcjonalności – część pierwsza: Prowincja naftowa zachodniej Polski. 489/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D
Permanentny monitoring geodynamiczny Polski - etap I 499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D
Monitoring osiadania powierzchni terenu w 3 wybranych lokalizacjach poszukiwań gazu łupkowego - projekt pilotażowy. 500/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D
Zabezpieczenie stratotypowych odcinków rdzeni wiertniczych, etap III: dodatkowe badania na rdzeniach oraz prace logistyczno - techniczne w archiwach rdzeni 515/2015/Wn-07/FG-BP-DN/D
Wykonanie programów prac i dokumentacji hydrogeologicznych ustalających zasoby dyspozycyjne wód podziemnych dla potrzeb przeprowadzania bilansów wodnogospodarczych oraz opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni 520/2013/Wn-50/FG-HG/DN/D
Baza danych punktów dokumentacyjnych Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 - etap III 520/2015/Wn-07/FG-kg-dn/D
Digitalizacja dokumentów Narodowego Archiwum Geologicznego - etap I 527/2015/Wn-07/FG-AB-DN/D
KAPSCO2: monitorowanie statusu projektów CCS 55/2017/Wn-07/FG-GO-DN