logo nfosigw d

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPokazuje 46 do 60 z 128 rekordów
Tytuł Nr Umowy
Przetwarzanie podstawowych informacji o wierceniach z zatwierdzonych dokumentacji złożowych i dokumentacji niekończących się udokumentowaniem złoża. 253/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D
Druk Szczegółowej mapy geochemicznej Górnego Śląska 1:25 000 wraz z pracami towarzyszącymi - arkusze: Dąbrowa Górnicza, Strzemieszyce, Jaworzno i Libiąż. 256/2010/Wn-07/FG-kg-tx/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną dotyczące działalności informacyjnej, szkoleniowej i współpracy zagranicznej w zakresie geologii realizowane od 2017 (pgg art. 162, ust. 1) 258/2017/Wn-07/FG-GO-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej realizowane od 2017 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 2 i 3) 259/2017/Wn-07/FG-GO-DN/D
System osłony przeciwosuwiskowej SOPO etap III kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat polskich (25% powierzchni) i wybranych obszarów polski pozakarpackiej oraz monitorowanie wybranych osuwisk wraz z opracowaniem prognozowania zagrożeń osuwiskowych w Karpatach 264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D
Prowadzenie baz danych geologicznych w systemie przetwarzania danych służb geologicznej - zadanie ciągłe PSG 265/2018/Wn-07/G-GO-DN/D z dnia 08.11.2018 r.
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej - realizowane od 2016 roku (pgg art. 162 ust. 1, pkt 3) 266/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej - realizowane od 2016 roku (Pgig Art. 162 ust. 1, pkt 7). Reambulacja Mapy geologicznej Polski w skali 1:200 000, wydanie A i B - etap III. / Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej - realizowane od 2016 roku (Pgig Art. 162 ust. 1, pkt 7) 267/2016/Wn-07/FG-kg-dn/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju na obszarach morskich - realizowane od 2016 roku (Pgig Art. 162 ust. 1) 269/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D
Wprowadzenie do Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG) danych pomiarowych z badań geoelektrycznych - sondowań geoelektrycznych - elektrooporowych (SGE) - etap I. 27/2008/Wn-07/FG-go-tx/D
Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych PIG-PIB na potrzeby realizacji zadań PSG i PSH. 270/2016/Wn-07/FG-G0-DN/D
Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa. 289/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 06.12.2018 r.
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej realizowane od 2017 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 7) 296/2017/Wn-07/FG-kg-dn/D
Cyfrowa weryfikacja Mapy Geologicznej Polski w skali 1:500000 dla realizacji projektu One Geology Etap I. 3/2008/Wn-07/FG-KG-TX/D
Prowadzenie rejestru obszarów górniczych. 303/2021/Wn-07/FG-sm-dn/D