logo nfosigw d

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPokazuje 121 do 128 z 128 rekordów
Tytuł Nr Umowy
Budowa i utrzymanie geologicznej infrastruktury informacji przestrzennej zgodnie z wytycznymi dyrektywy INSPIRE w zakresie tematów danych przestrzennych, dla których organami wiodącymi są Główny Geolog Kraju i Minister Środowiska 1250/2020/Wn-07/FG-go-dn/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej realizowane od 2020 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 2, pkt. 3) 1249/2020/Wn-07/FG-go-dn/D
Ocena potencjału, bilasu cieplnego i prespektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce 122/2010/Wn-07/FG-GO-TX/D
Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku - etap I 12/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D
Centralny Monitoring i system wspomagania działalności administracji geologicznej na szczeblu województw i powiatów - EtapI: Opracowanie załozeń programowych. 106/2008/Wn-07/FG-bp-tx/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej realizowane od 2019 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 2, pkt. 3) 101/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 03.04.2019 r.
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej realizowane od 2018 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 7) 131/2019/Wn-07/FG-KG-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju na obszarach morskich realizowane od 2019 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 1) 130/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D