Baza danych właściwości fizycznych i mechanicznych głównych typów litogenetycznych gruntów i skał Polski w ujęciu regionalnym. Etap I – Utworzenie bazy na podstawie danych zgromadzonych w CAGPokazuje 1 do 3 z 3 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
192/2015/Wn-07/FG-GO-DN/D ArcGis for Desktop Basic 10.3 12 607,50 2017
192/2015/Wn-07/FG-GO-DN/D ArcGis Geostatistical Analzst for Desktop 10.3 (2 szt.) 9778,50 2017
192/2015/Wn-07/FG-GO-DN/D Ploter sieciowy A0 typ 1 Image Prograf IPF840 Canon 23 217,09 2017