Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju dla ustalania zasobów złóż kopalin i odnowienia bazy surowcowej realizowane od 2020 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 1)Pokazuje 1 do 1 z 1 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
1453/2020/Wn-07/FG-SM-DN/D System rozproszonej rejestracji sejsmicznej wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem 756 450,00 2024