Prowadzenie Centralnego Banku Danych Geologicznych.Pokazuje 1 do 5 z 5 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
176/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D Aplikacja - podsystem SEJSMIKA Centralnej Bazy Danych Geologicznych. 151290 2012
176/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D Oprogramowanie - Aplikacja prezentująca dane stratygraficzne CBDG PIG-PIB 57195 2012
176/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D Oprogramowanie integrującewspierające proces ładowania danych do CBDG 25000 2012
176/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D Oprogramowanie- Aplikacja prezentująca dane podsystemu KOLEKCJE GEOLOGICZNE CBGD 62220 2012
176/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D Oprogramowanie-aplikacja mapowa podsystemu OTWORY CBDG 47580 2012