Reorganizacja, rozwój i przystosowanie sieci obserwacyjno - badawczej wód podziemnych do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej.Pokazuje 91 do 120 z 236 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Obudowa studzienna TWS na stacji hydrogeologicznej Wrzoski I/911 29978.45 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Obudowa studzienna TWS na stacji hydrogeologicznej Wrzoski I/911 29978.45 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Obudowa studzienna TWS na stacji hydrogeologicznej Wrzoski I/911 29978.45 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Obudowa studzienna TWS na stacji hydrogeologicznej Wrzoski I/911 29978.45 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Obudowa studzienna wraz z montażem i pompą głębinową w stacji hydrog. I/847 w Jabłonce 38358.71 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Obudowa studzienna wraz z montażem i pompą głębinową w stacji hydrogeologicznej I/847 w Jabłonce 38358.71 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Ogrodzenie (200 mb) stacji hydrogeologicznej Sarbicko I/273 39885 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Ogrodzenie i brama wjazdowa na stacji hydrogeologicznej w Leszczach I/99 34865.61 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Ogrodzenie na podmurówce stacji hydrogeologicznej w Czachurkach I/428 37900 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Ogrodzenie stacji hydrogeologicznej II/996 Karwicy 3075 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Ogrodzenie stacji hydrogeologicznej -Jabłonka 63230.35 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Ogrodzenie stacji hydrogeologicznej Szczytna 39182.57 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Ogrodzenie terenu stacji hydrogeologicznej I/390 Nałęczów 56944.7 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Ogrodzenie terenu stacji hydrogeologicznej II/197 Opatowice 46000 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Ogrodzenie terenu stacji hydrogeologicznej nr I/336 Białowieża 43331.96 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Ogrodzenie terenu stacji hydrogeologicznej Połomia I/477 37641.88 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Ogrodzenie z bramą i furtką na stacji hydrogeologicznej I /250 Radostowo 43000.47 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Ogrodzenie z elementów stalowych ocynkowanych z futrką 2706.48 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Oprogramowanie AquiferTest Pro 4.2 4517.66 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Oprogramowanie AutoCAD Map 3D 2010 22545.6 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Oprogramowanie Bundlw Rock Works 15 10357.8 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Oprogramowanie do bezpieczeństwa stron WWW wraz z modelem platformy systemowej 143059.64 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Oprogramowanie FEFLOW 3DFlow z licencją 24400 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Oprogramowanie GWN-Surf. Kom. 4032.1 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Oświetlenie zewnętrzne terenu stacji hydrogeologicznej I/428 Czachurki 3927.51 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Oświetlenie zewnętrzne terenu stacji hydrogeologicznej I/650 Rudnica 3927.51 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Otwór wiertniczy J-2 w Jabłonce 81105.6 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Otwór badawczy -Ostaszów-głębokość 26,0 mb 15990 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Otwór badawczy -Potrzebowo w interwale 0,017 mb 7595.24 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Otwór badawczy -Szczytna , głębokość 205 mb 454823.8 2013