Reorganizacja, rozwój i przystosowanie sieci obserwacyjno - badawczej wód podziemnych do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej.Pokazuje 211 do 236 z 236 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta/Magicolor 4695 MF 4647.17 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta/Magicolor 4695 MF 4647.16 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta/Magicolor 4695 MF 4647.17 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta/Magicolor 4695 MF 4647.17 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta/Magicolor 4695 MF 4647.17 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe A4 4647.17 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Waga precyzyjna PS 8000/X 3843 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Wykonanie otworu obserwacyjnego Świecie nad Osą,pow. grudziądzki, gm.Świecie nad Osą /pizometr 7,0 mb zabudowa; 2,0 wiercenie/ 2952 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Wykonanie otworu obserwacyjnego Dąbkowice pow. sławieński, gm. Darłowo /6,2 mb zabudowa; 3,8 mb wiercenie/ 2988.9 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Wykonanie otworu obserwacyjnego Rowy, pow. słupski, gm. Ustka / pizometr 7,15 mb zabudowa; 3,85 mb wiercenie/ 3348.68 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Zabudowa Hilux srebrna 10000.34 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D ZBIORNIK NA WODĘ LABORATORYJNĄ (3 szt) 8877.76 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Zestaw (fotometr,pehametr, konduktometr,waliza) 8151.43 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Zestaw (fotometr,pehametr, konduktometr,waliza) 8151.43 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Zestaw (fotometr,pehametr, konduktometr,waliza) 8151.43 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Zestaw (fotometr,pehametr, konduktometr,waliza) 8151.43 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Zestaw do pompowań o wydajności 5-10m3/h zasilany z agregatu 5410.7 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Zestaw do wiercenia udarowego "DIRECT WELL" 28125 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Zestaw kompatibylnych urządzeń zawierających sondę BAT 173828.5 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Zestaw kompatibylnych urządzeń zawierających sondę CPTU i sondę BAT 301257.51 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Zestaw otworowej aparatury geofizycznej do profilowania otworów studziennych 153772.59 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Zestaw typu MP 1 do pompowań o wydajnosci 1-3m/h i wysokości ponad 30 m 20998.01 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Zestaw typu MP1 do pompowań 20998 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Zestaw typu MP1 do pompowań 20998 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Zestaw typu MP1 do pompowań 20998.01 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Zestaw(fotometr,pehametr, konduktometr,waliza) 8151.43 2013