Utworzenie Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski.Pokazuje 1 do 1 z 1 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
157/2008/Wn-07/FG-go-tx/D Oprogramowanie Geostanowiska -Edytor wersja 1.0 (licencja PIG-PIB) 27473 2010