Wykonanie programów i dokumentacji geologicznych określających warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) dla potrzeb planowania i gospodarowania wodami w obszarach dprzeczy.Pokazuje 1 do 3 z 3 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
195/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Baza danych GIS (GZWP) z aplikacjami wspomagającymi pozyskiwanie i przetwarzanie danych cyfrowych 395168.37 2015
195/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Baza danych GIS (GZWP) z aplikacjami wspomagającymi pozyskiwanie i przetwarzanie danych cyfrowych 361719.63 2015
195/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Baza danych GIS (GZWP) z aplikacjami wspomagającymi pozyskiwanie i przetwarzanie danych cyfrowych 361719.63 2015