Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej realizowane od 2018 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 7)Pokazuje 1 do 1 z 1 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
131/2019/Wn-07/FG-KG-DN/D Konduktometr do badań płytkich wraz z oprogramowaniem 112 545,00 2022