System osłony przeciwosuwiskowej SOPO etap III kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat polskich (25% powierzchni) i wybranych obszarów polski pozakarpackiej oraz monitorowanie wybranych osuwisk wraz z opracowaniem prognozowania zagrożeń osuwiskowych w KarpatachPokazuje 31 do 60 z 1309 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 10m - "3" 3 512,88 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 10m - "4" 3 512,88 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D 8-4352 Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 10m - "5" 3 512,88 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 10m - "6" 3 512,88 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 15m - "7" 3 552,24 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 15m - "8" 3 552,24 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 15m - "9" 3 552,24 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 18m - "10" 3 576,84 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 20m - "11" 3 590,37 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 25m - "12" 3 630,96 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D 4 modułowy system pomiaru przemieszczeń 90 554,90 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw GNSS typu stacja referencyjna 89 790,00 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw GNSS typu stacja referencyjna 89 790,00 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D System inklinometryczny z jed.sterującą, oprogramowaniem i ślepą sondą 63 603,30 2023
130/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw do pomiaru tachimetrycznego z wyposażeniem 57 441,00 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestratorem '1" (10m) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestratorem"2"(10m) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestratorem "3" (10) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestratorem "4"(10) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestratorem "5" (10m) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestratorem "6" (10m) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestratorem "7" (10m) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestratorem "8" (10m) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestrator "9" (10) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2Owraz z rejestratorem "10" (10m) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestratorem "1" (25m) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestratorem "1" (8m) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestratorem "2" (8m) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestratorem "3" (8m) 4 046,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw czujnika H2O wraz z rejestratorem "1"(6m) 4 046,70 2023