Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku - etap IPokazuje 31 do 60 z 1628 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
12/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Przyczepa MER3PH nr SZ93P7045FOMR 1003 10 611,51 2018
12/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Samochód terenowy Nissan Navara WE 544NG 123 940,50 2018
12/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Samochód terenowy Nissan Navara WE 544NG 123 940,50 2018
12/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Miernik wieloparametrowy HI98194/20 z sondą 9 331,64 2018
122/2010/Wn-07/FG-GO-TX/D Licencja ArcGis ArcEditor 10 18450 2013
122/2010/Wn-07/FG-GO-TX/D Licencja GEOMODELLER 3D (Geology 1.3, Inversion 1.3,Thermal 1.3) 98000 2013
122/2010/Wn-07/FG-GO-TX/D Licencja RockWorks 15+LogPlot 7 9138 2013
133/2019/Wn-07/FG-SM-DN/D Próbnik Wardenaara 14 677,50 2021
138/2019/Wn-07/FG-go-dn/D Rejestrator danych magnetometrycznych 7 034,37 2021
138/2019/Wn-07/FG-go-dn/D Rejestrator danych magnetometrycznych 7 034,37 2021
138/2019/Wn-07/FG-go-dn/D Rejestrator sejsmiczny NDL II 26336,76 2021
138/2019/Wn-07/FG-go-dn/D Sejsmometr krótkookresowy wraz z rejestratorem 46 710,48 2021
138/2019/Wn-07/FG-go-dn/D Sejsmometr krótkookresowy wraz z rejestratorem 46 710,48 2021
138/2019/Wn-07/FG-go-dn/D Sejsmometr krótkookresowy wraz z rejestratorem 46 710,48 2021
138/2019/Wn-07/FG-go-dn/D Sejsmometr krótkookresowy wraz z rejestratorem 46 710,48 2021
138/2019/Wn-07/FG-go-dn/D Sejsmometr krótkookresowy wraz z rejestratorem 46 710,48 2021
138/2019/Wn-07/FG-go-dn/D Sejsmometr krótkookresowy wraz z rejestratorem 46 710,48 2021
138/2019/Wn-07/FG-go-dn/D Sejsmometr krótkookresowy wraz z rejestratorem 46 710,48 2021
138/2019/Wn-07/FG-go-dn/D Sejsmometr krótkookresowy wraz z rejestratorem 46 710,48 2021
138/2019/Wn-07/FG-go-dn/D Sejsmometr krótkookresowy wraz z rejestratorem 46 710,48 2021
138/2019/Wn-07/FG-go-dn/D Sejsmometr krótkookresowy wraz z rejestratorem 46 710,48 2021
138/2019/Wn-07/FG-go-dn/D Sejsmometr krótkookresowy wraz z rejestratorem 46 710,48 2021
138/2019/Wn-07/FG-go-dn/D Grawimetr pływowy 479 700,00 2021
1453/2020/Wn-07/FG-SM-DN/D System rozproszonej rejestracji sejsmicznej wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem 756 450,00 2024
157/2008/Wn-07/FG-go-tx/D Oprogramowanie Geostanowiska -Edytor wersja 1.0 (licencja PIG-PIB) 27473 2010
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Samochód ciężarowy Ford Ranger WE 3V126 142 902,50 2021
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Samochód ciężarowy Ford Ranger WE 3V127 142 902,50 2021
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Samochód ciężarowy Ford Ranger WE 3V129 142 902,50 2021
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Samochód ciężarowy Ford Ranger WE 3V128 148 902,49 2021
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Samochód ciężarowy Ford Ranger WE 3V131 148 902,49 2021