Zintegrowany system informatyczny Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (ZSI PIG-PIB), oparty o architekturę SOAPokazuje 1291 do 1309 z 1309 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D System przetwarzania danych PSH v.8.0 46 248,00 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Licencja SOA Suite for Oracle Middleware + Business Process Management Suite w metryce Processor 915 000,00 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Dostosowanie pomieszczeń w budynku warsztatowym Jagiellońska 76 na potrzeby serwerowni 89 430,82 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Centrala wentylacyjna - nawiewna w pom. 06 w budynku warsztatowym Jagiellońska 76 51 792,94 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Rozdzielnia elektryczna RGNN1/RGEN1 w pom. 06 w serwerowni w budynku warsztatowym Jagiellońska 76 135 395,15 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Zasilacz awaryjny UPS 150kVA w pom 06 w budynku warsztatowym Jagiellońska 76 221 730,40 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Zestaw klimatyzacji precyzyjnej o mocy chłodniczej 25,1 kW 178 752,71 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Zestaw klimatyzacji precyzyjnej o mocy chłodniczej 25,0 kW 178 752,73 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Zestaw klimatyzacji typu split o mocy chłodniczej 15,0 kW 29 461,77 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Szafa serwerowa w pom. 06 w budynku warsztatowym Jagiellońska 76 117 711,22 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Szafa serwerowa w pom 06 w budynku warsztatowym Jagiellońska 76 117 711,22 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Zestaw instalacji gaszenia gazem w pom. 04 w serwerowni w budynku warsztatowym Jagiellońska 76 216 277,69 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Sieć korporacyjna 110 700,00 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Sieć korporacyjna 593 844,00 2017
913/2014/Wn-07/FG-GO-DN/D Aparatura do pionowych sondowań elektrooporowych typ ADG-7B 33948 2017
913/2014/Wn-07/FG-GO-DN/D Notebook DEll Latitude 14 5000 4681,38 2017
913/2014/Wn-07/FG-GO-DN/D Wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne, radarowe typu SAR 712 908,00 2019
913/2014/Wn-07/FG-GO-DN/D In-TOP Moduł SMF+Moduł WAP+Moduł HDS 319 800,00 2019
913/2014/Wn-07/FG-GO-DN/D In-TOP Moduł SMF+Moduł WAP+Moduł HDS 516 600,00 2019