Przegląd Geologiczny (2017-09) tom 65

pg okl 1 2017 09pg okl 4 2017 09

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

541
pdf Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii (46 KB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

543
pdf Przegląd ważniejszych wydarzeń (40 KB)
Mirosław Rutkowski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

545
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (54 KB)
Jerzy Zagórski

 

RECENZJE

 

548
pdf Żaba J., Żaba I.V. – Atlas naturalnych kamieni szlachetnych i ozdobnych. 120 najpiękniejszych minerałów i skał (99 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

Z MINIONYCH CZASÓW

 

549
pdf W poszukiwaniu najstarszej kopalni węgla brunatnego na Ziemi Lubuskiej (417 KB)
Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

555
pdf Porfirowe złoże Cu-Mo-(Au) Sierra Gorda – inwestycja KGHM Polska Miedź S.A. w Chile (344 KB)
Tomasz Bieńko

 

560
pdf Osuwisko Vajont (Włochy) – przykład katastrofy przyrodniczej wywołanej działaniami człowieka (1.90 MB)
Milena Różycka, Filip Duszyński, Aleksandra Michniewicz

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

STRATYGRAFIA
564
pdf Nowe dane o litologii i biostratygrafii akritarchowej skał kambryjskich na Łysicy, najwyższym szczycie Gór Świętokrzyskich (2.74 MB)
Zbigniew Szczepanik, Jan Malec

 

GEOZAGROŻENIA
576
pdf Rozpoznanie i próby zabezpieczenia osuwiska w Kurowie (Pogórze Rożnowskie, Karpaty Zewnętrzne) (1.86 MB)
Antoni Wójcik, Jarosław Kos, Sebastian Jurczak

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
587
pdf Ocena parametrów filtracyjnych iłów warwowych ze stanowiska Plecewice k. Sochaczewa w warunkach in situ (1.60 MB)
Piotr Zawrzykraj

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
i PROCEDURA RECENZOWANIA

 

597

pdf Wskazówki dla autorów i Procedura recenzowania (38 KB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf GEOLOGICZNY ATLAS POLSKI (220 KB)

 

pdf 6. OGÓLNOPOLSKIE SMPOZJUM WSPÓŁCZESNE
PROBLEMY GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE (1.90 MB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (230 KB)