Przegląd Geologiczny (2018-08) tom 66

pg okl 1 2018 08pg okl 4 2018 08

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

463
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (67 KB)
Grzegorz Makuch

 

100 LAT
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO – DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI

 

467
pdf Badania geofizyczne w drugim półwieczu Państwowego Instytutu Geologicznego (1.00 MB)
Zdzisław Petecki, Tomasz Czerwiński, Lidia Dziewińska, Mirosław Musiatewicz, Jerzy Nawrocki, Jan Szewczyk

 

RECENZJE

 

473
pdf M. Podemski – Doświadczenia młodego geologa instytutowego (69 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

474
pdf L. Marks i A.K. Karabanov (red.) – Mapa geologiczna południowej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi, rejon Białej Podlaskiej i Brestu 1:250 000 (71 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

475
pdf Nauka a państwowa służba geologiczna (216 KB)
Tadeusz Peryt

 

477
pdf Zawartość części lotnych w węglach kamiennych – parametr nie tylko chemiczno-technologiczny (244 KB)
Martin Sivek, Jakub Jirásek, Lada Hýlová, Zbigniew Mirkowski

 

481
pdf O potrzebie uwzględniania zasysania w praktycznych zagadnieniach filtracji wody podziemnej (89 KB)
Janusz Hauryłkiewicz

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

GEOCHEMIA
483
pdf Skład gazów rozpuszczonych w wodzie termalnej eksploatowanej odwiertem KT-1 w Karpnikach na obszarze granitu karkonoskiego w Sudetach (569 KB)
Tadeusz A. Przylibski, Stanisław Żak, Agata Kowalska, Elżbieta Domin

 

495
pdf Wykorzystanie modelowania geochemicznego oraz badań izotopowych siarczanów do identyfikacji procesów kształtujących skład chemiczny wód podziemnych ujęcia Gliwice-Łabędy (570 KB)
Kinga Ślósarczyk, Sabina Jakóbczyk-Karpierz

 

PALEONTOLOGIA
503
pdf Paleozoiczne dowody na interakcje między roślinami a stawonogami (459 KB)
Jolanta Muszer, Adrianna Jankowska

 

ZAGROŻENIA GÓRNICZE
510
pdf Propozycja usprawnienia metodyki pomiarów dopływów wód podziemnych do wyrobisk w kopalniach LGOM na przykładzie OG Polkowice (527 KB)
Marek Błachowicz

 

OGŁOSZENIA

 

pdf ZAPRASZAMY DO INTERNETOWEGO SKLEPU PIG-PIB (146 KB)

 

pdf Syros – wystawa malarstwa Zbigniewa Nowosadzkiego (78 KB)

 

pdf NOWY! ATLAS GEOLOGICZNY POLSKI (1.29 MB)