Przegląd Geologiczny (2018-12) tom 66

pg okl 1 2018 12pg okl 4 2018 12

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

719
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (64 KB)
Grzegorz Makuch

 

723
pdf Strategiczne znaczenie złóż wanadu (39 KB)
Adam Maksymowicz

 

Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ

 

724
pdf Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce – obszary perspektywiczne oraz postępowanie przetargowe w 2018 r.
(część I) (6.85 MB)

Grzegorz Jagielski, Anna Feldman-Olszewska, Marcin Janas, Hubert Kiersnowski, Ewelina Krzyżak, Teresa Podhalańska, Joanna Roszkowska-Remin, Katarzyna Sobień, Krystian Wójcik

 

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

 

741
pdf 9. Międzynarodowe Warsztaty SHRIMP na temat zastosowania wysokorozdzielczej mikrosondy jonowej, Ochang i Gyeongju, Korea Południowa, 10–15.09.2018 (1.90 MB)
Krzysztof Szopa, Monika A. Kusiak, Daniel J. Dunkley, Piotr Król

 

Z MINIONYCH CZASÓW

 

742
pdf Profesor Jerzy Znosko – tektonik, stratygraf, odkrywca złóż (1.73 MB)
Jerzy B. Miecznik

 

100 LAT
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO
– DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI

 

752
pdf Badania geologiczno-inżynierskie prowadzone w Państwowym Instytucie Geologicznym w drugim pięćdziesięcioleciu jego działalności (4.19 MB)
Zbigniew Frankowski, Edyta Majer, Marta Sokołowska, Grzegorz Ryżyński, Szymon Ostrowski, Krzysztof Majer

 

PRAWO GEOLOGICZNE

 

769
pdf Legislacyjne potrzeby geologii i górnictwa (82 KB)
Aleksander Lipiński

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

MINERALOGIA I PETROLOGIA
776
pdf Zawartość minerałów FeNi w chondrytach H jako wskaźnik zasobności pozaziemskich skał rudonośnych w wybrane metale (760 KB)
Konrad Blutstein, Tadeusz A. Przylibski, Katarzyna Łuszczek

 

785
pdf SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2018 (51 KB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf GEOGRÓDEK – SKALNY
OGRÓDEK DYDAKTYCZNY
W STAREJ KOPALNI W WAŁBRZYCHU (126 KB)

 

pdf PGNIG
ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO
ENERGETYCZNE POLSKI (1.61 MB)

 

pdf KONFERENCJA GAUS (574 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (136 KB)

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE

 

pdf Życzenia Świąteczne i Noworoczne (2.07 MB)