Przegląd Geologiczny (2019-01) tom 67

pg 2019 01 01pg 2019 01 17

 

5
pdf Recenzenci 2018 (28 KB)
Redakcja

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

6
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (68 KB)
Grzegorz Makuch

 

11
pdf Surowce Korei Północnej (43 KB)
Adam Maksymowicz

 

Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ

 

13
pdf Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce – obszary perspektywiczne oraz postępowanie przetargowe w 2018/2019 r. (część II) (3.00 MB)
Anna Feldman-Olszewska, Leszek Jankowski, Ewelina Krzyżak, Tadeusz Peryt, Magdalena Sikorska-Jaworowska, Krystian Wójcik

 

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

 

27
pdf Kongres Surowcowy, 20–23.11.2018 Rytro (156 KB)
Krzysztof Szamałek, Krzysztof Galos

 

RECENZJE

 

29
pdf T. Ratajczak, R. Uberman i E. Hycnar – Kopaliny towarzyszące w złożach węgla brunatnego (189 KB)
Krzysztof Galos

 

31
pdf Z. Wójcik – Ignacy Łukasiewicz (68 KB)
Janusz Skoczylas

 

33
pdf T.H. Torsvik and L.R.M. Cocks – Earth History and Palaeogeography (89 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

Z MINIONYCH CZASÓW

 

34
pdf Nauki geologiczne na wyższych uczelniach w okresie 20-lecia międzywojennego. W 100-lecie odzyskania niepodległości (246 KB)
Janusz Skoczylas

 

100 LAT
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO
– DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI

 

39
pdf Badania materii organicznej rozproszonej w skałach osadowych (101 KB)
Ewa Klimuszko

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

41
pdf Naturtejo – pierwszy portugalski geopark (2.88 MB)
Edyta Pijet-Migoń, Piotr Migoń

 

48
pdf Przegląd skamieniałości kręgowców i flory z terenów dzisiejszej Polski zgromadzonych w Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu (1.55 MB)
Wojciech Pawlak, Łukasz Czepiński, Aleksander Majchrzyk, Katarzyna Duk

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

KAMIEŃ W ZŁOŻU I KRAJOBRAZIE
56
pdf Wapienie z Czatkowic i różnorodność ich zastosowania (1.23 MB)
Paweł Kuć

 

OGŁOSZENIA

 

pdf SWOJĄ DROGĄ
– WYSTAWA MALARSTWA MAGDALENY HAJNOSZ (65 KB)

 

pdf PIELGRZYMKA DUSZPASTERSTWA GEOLOGÓW (37 KB)

 

pdf PGNIG
ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO
ENERGETYCZNE POLSKI (902 KB)

 

pdf KONFERENCJA GAUS (574 KB)