Przegląd Geologiczny (2019-05) tom 67

pg okl 1 2019 05pg okl 2 2019 05

pg okl 3 2019 05pg okl 4 2019 05

 

285
pdf Osuwiska – niszczycielski żywioł (33 KB)
Pracownicy Centrum Geozagrożeń PIG-PIB

 

286
pdf System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) (289 KB)
Mariusz Orion Jędrysek

 

288
pdf Zarys historii badań nad ruchami masowymi ziemi w Polsce (277 KB)

Wojciech Rączkowski

 

291
pdf Osuwiska w Polsce – od rejestracji do prognozy, czyli 13 lat projektu SOPO (164 KB)
Paweł Marciniec, Ziemowit Zimnal, Tomasz Wojciechowski, Zbigniew Perski,
Wojciech Rączkowski, Izabela Laskowicz, Piotr Nescieruk, Dariusz Grabowski,
Marcin Kułak, Antoni Wójcik

 

298
pdf Osuwiska – problemy prawne, społeczne i administracyjne (180 KB)
Tomasz Wojciechowski

 

303
pdf Zagospodarowanie przestrzenne osuwisk – nadal otwarty problem (328 KB)
Izabela Laskowicz

 

308
pdf Grawitacyjne ruchy masowe na obszarze Gdyni
udokumentowane na dawnych mapach i w źródłach archiwalnych
(600 KB)

Anna Małka

 

320
pdf Podatność osuwiskowa Polski (860 KB)
Tomasz Wojciechowski

 

326
pdf Dynamika przemieszczeń wybranych osuwisk w Karpatach (1.18 MB)
Bartłomiej Warmuz, Piotr Nescieruk

 

332
pdf Zagrożenia osuwiskowe dla sztucznych zbiorników wodnych w Karpatach (1.05 MB)
Zbigniew Perski, Piotr Nescieruk, Tomasz Wojciechowski

 

339
pdf Zastosowanie bezzałogowego statku latającego (UAV) w monitoringu powierzchniowym ruchów masowych na przykładzie osuwiska w Kasince Małej (Beskid Wyspowy, Zewnętrzne Karpaty Zachodnie) (2.53 MB)
Krzysztof Karwacki

 

351
pdf Zaawansowane techniki InSAR w monitorowaniu osuwisk (1.48 MB)
Zbigniew Perski

 

360
pdf Osuwiska w Sudetach (3.95 MB)
Rafał Sikora, Tomasz Wojciechowski

 

369
pdf Zagrożenie zabytków dziedzictwa kulturowego ruchami masowymi na obszarze Karpat (846 KB)
Izabela Laskowicz, Teresa Mrozek

 

377
pdf Stateczność stoków osuwiskowych na podstawie pomiarów inklinometrycznych oraz właściwości fizyczno-mechaniczne skał i gruntów na przykładzie osuwisk w Ochojnie i Starym Sączu (2.23 MB)
Jarosław Kos

 

388
pdf Zagrożenia osuwiskowe na trasie budowy drogi ekspresowej S-7 na odcinku Lubień–Naprawa (Karpaty fliszowe) (1.79 MB)
Antoni Wójcik, Sebastian Jurczak, Mariusz Wnuk, Krzysztof Janik

 

397
pdf Późnoglacjalny rozwój osuwisk w polskich Karpatach zewnętrznych (778 KB)
Antoni Wójcik

 

405
pdf Osuwiska na stokach Magury Witowskiej (Podhale) (1.70 MB)
Paweł Marciniec, Wojciech Granoszewski, Ziemowit Zimnal

 

OGŁOSZENIA

 

pdf BIURO INŻYNIERSKIE TITAN POLSKA Sp. z.o.o. (253 KB)

 

pdf GEOBRUGG (857 KB)

 

pdf SKLEP INTERNETOWY PIG-PIG (1.41 MB)