Przegląd Geologiczny (2019-06) tom 67

pg okl 1 2019 06pg okl 4 2019 06

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

421
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (74 KB)

Grzegorz Makuch

 

426
pdf Koniec wydobycia węgla w Europie Zachodniej (49 KB)
Adam Maksymowicz

 

RECENZJE

 

428
pdf W.R. Kowalski – Astronomiczne uwarunkowania trzęsień ziemi oraz innych zjawisk przyrodniczych (z przykładami zastosowania w działalności ludzkiej) (102 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

429
pdf R. Lisik i A. Szczepański – Siarczkowe wody lecznicze w części zapadliskaprzedkarpackiego, cz. 2, 2014–2018R. (106 KB)
Jan Prażak

 

ARTYKUŁY POLEMICZNE

 

430
pdf Odpowiedź na recenzję książki Expanding Earth and Space Geodesy (219 KB)
Jan Koziar

 

431
pdf Kilka słów do recenzji... (27 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

432
pdf Nieco inny pogląd na Expanding Earth and Space Geodesy (34 KB)
Stefan Cwojdziński

 

PRAWO GEOLOGICZNE

 

433
pdf Czy zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych jest konieczne? (65 KB)
Aleksander Lipiński

 

Z MINIONYCH CZASÓW

 

439
pdf Profesor Jan Nowak – twórca pierwszej syntezy tektonicznej Polski (1.39 MB)
Jerzy B. Miecznik

 

449
pdf Stulecie uniwersyteckiej geologii w Poznaniu (94 KB)
Janusz Skoczylas

 

100 LAT
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO
– DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI

 

454
pdf Archiwum Geologiczne PIG-PIB w drugim 50-leciu istnienia (479 KB)
Tomasz Janicki

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

461
pdf Kilka uwag w sprawie badań materii organicznej w Państwowym Instytucie Geologicznym (1.04 MB)
Grzegorz Nowak

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

GEOLOGIA ZŁOŻ
465
pdf Poszukiwanie intruzji granitoidowej będącej źródłem mineralizacji polimetalicznej w rejonie na NW od Krakowa z zastosowaniem metod geofizycznych (3.57 MB)
Marek Markowiak, Paweł Czarniak, Ryszard Habryn

 

OCHRONA ŚRODOWISKA
478
pdf Wpływ obiektów głęboko posadowionych na strukturę strumienia filtracji wód podziemnych w obszarze wrażliwym na zmiany warunków hydrogeodynamicznych (1.56 MB)
Konrad Opęchowski, Ewa Krogulec

 

OGŁOSZENIA

 

pdf APEL GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU (29 KB)

 

pdf VII WARSZTATY GEOMORFOLOGII STRUKTURALNEJ
RZEŹBA STRUKTURALNA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH I PONIDZIA
– STAN BADAŃ I PERSPEKTYWY BADAWCZE
Chęciny 26-28.09.2019 (2.27 MB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (167 KB)