Przegląd Geologiczny (2019-07) tom 67

pg okl 1 2019 07pg okl 2 2019 07

pg okl 3 2019 07pg okl 4 2019 07

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

493
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (75 KB)
Grzegorz Makuch

 

498
pdf Kryzys pierwiastków ziem rzadkich (REE) (47 KB)
Adam Maksymowicz

 

WYDARZENIA

 

500
pdf Godło Teraz Polska dla PIG-PIB i PGNiG S.A. za odmetanowanie pokładów węgla kamiennego (392 KB)
Janusz Jureczka, Katarzyna Strzemińska, Anna Bagińska

 

RECENZJE

 

504
pdf W. Tarnas – Przemysł mineralny Lubelszczyzny. Zarys historyczny (99 KB)
Janusz Stochlak

 

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
– STO LAT W SŁUŻBIE NIEPODLEGŁEJ
Blok artykułów pod redakcją Tadeusza M. Peryta

 

507
pdf Sto lat Państwowego Instytutu Geologicznego – zarys historii materialnej (1.07 MB)
Stanisław Wołkowicz, Tadeusz M. Peryt

 

519
pdf Państwowy Instytut Geologiczny jako państwowa służba geologiczna – sto lat w służbie Niepodległej (961 KB)
Tadeusz M. Peryt

 

535
pdf Powstanie i rozwój państwowej służby hydrogeologicznej w Państwowym Instytucie Geologicznym (3.14 MB)
Andrzej Sadurski, Lesław Skrzypczyk, Małgorzata Woźnicka

 

547
pdf Sto lat kartografii geologicznej w Państwowym Instytucie Geologicznym (706 KB)
Leszek Marks

 

558
pdf Sto lat badań głębokiej budowy geologicznej Polski w Państwowym Instytucie Geologicznym – zarys historii (244 KB)
Marek Narkiewicz

 

570
pdf Wielkie odkrycia surowcowe Państwowego Instytutu Geologicznego (357 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

578
pdf Polskie zagłębia węgla kamiennego – zarys historii badań Państwowego Instytutu Geologicznego (946 KB)
Janusz Jureczka, Adam Ihnatowicz, Albin Zdanowski

 

584
pdf Badania geologii złóż węgla brunatnego w Państwowym Instytucie Geologicznym (1.12 MB)
Jacek R. Kasiński

 

587
pdf Mineralizacja Cu-Ag w utworach cechsztynu – zarys historii poszukiwań i badań prowadzonych przez PIG (769 KB)
Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski

 

594
pdf Badania złóż soli kamiennej i potasowo-magnezowej prowadzone w Państwowym Instytucie Geologicznym (742 KB)
Grzegorz Czapowski, Tadeusz Marek Peryt

 

599
pdf Badania i poszukiwania złóż cynku i ołowiu, Mo-W-Cu, uranu, ziem rzadkich, złota oraz kopalin morskich prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny (1.25 MB)
Stanisław Wołkowicz, Witold Dymowski, Marek Markowiak, Stanisław Mikulski, Krzysztof Szamałek

 

610
pdf Wydawnictwa Państwowego Instytutu Geologicznego 1919–2019 (394 KB)
Ewa Dąbrowska-Jędrusik, Tadeusz M. Peryt

 

617
pdf Oni budowali Państwowy Instytut Geologiczny… (24 KB)

 

618
pdf Odznaczeni honorową Złotą Odznaką Państwowego Instytutu Geologicznego (1994–2018) (26 KB)

 

620
pdf Sztandar Państwowego Instytutu Geologicznego (136 KB)
Krzysztof Jaworowski

 

OGŁOSZENIA

 

pdf LAUREACI KONKURSU TERAZ POLSKA
PIG-PIB oraz PGNiG S.A. (1.31 MB)