Przegląd Geologiczny (2019-08) tom 67

pg okl 1 2019 08pg okl 4 2019 08

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

627
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (71 KB)
Grzegorz Makuch

 

632
pdf Transportowa kariera złóż minerałów litu (46 KB)
Adam Maksymowicz

 

Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ

 

634
pdf Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2018 r. przez Komisję Opracowań Geologicznych (49 KB)
Eliza Dziekan-Kamińska

 

WYDARZENIA

 

637
pdf Konferencja specjalistyczna Osuwiska – 19. seminarium szkoleniowe Skutki – badania – praktyka, Moguncja, Niemcy, 27–29.05.2019 (510 KB)
Anna Małka

 

WSPOMNIENIA

 

642
pdf Tadeusz Smakowski 1950–2019 (131 KB)
Krzysztof Galos, Ryszard Strzelecki, Krzysztof Szamałek, Stanisław Wołkowicz

 

100 LAT
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO
– DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI

 

645
pdf Badania geologiczne Lubelskiego Zagłębia Węglowego w Oddziale Górnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego (885 KB)
Albin Zdanowski

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

BADANIA CZWARTORZĘDOWE
653
pdf Zastosowanie mikrotomografii komputerowej do badania orientacji klastów w glinach lodowcowych (662 KB)
Piotr Hermanowski, Piotr Duda

 

PETROGRAFIA
662
pdf Polskie mołdawity – obecny stan wiedzy i perspektywy nowych znalezisk (718 KB)
Krzysztof Szopa, Tomasz Brachaniec, Łukasz Karwowski

 

KONFERENCJA NAUKOWA
MUZEA – NAUKA, EDUKACJA, POPULARYZACJA,
JURAPARK SOLEC KUJAWSKI, 29.04.2018
Blok artykułów pod redakcją Patryka Banasiaka

 

668
pdf Muzea – nauka, edukacja, popularyzacja (66 KB)
Patryk Banasiak

 

672
pdf Geolearning – wycieczki szkolne i warsztaty edukacyjne wykorzystujące innowacyjne metody nauczania (62 KB)
Radosław Staniszewski, Damian Ługowski

 

675
pdf Edukacyjna wartość wystawy w Muzeum Okręgowym w Koninie Słoń leśny – Palaeoloxodon antiquus z odkrywki „Jóźwin” Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” (254 KB)
Marzena Fedorowicz, Izabela Lorek

 

678
pdf Gabinet zabytków w Instytucie Archeologii UMK – małe muzeum (341 KB)
Hanna Połeć, Maria Raś

 

681
pdf Znaczenie muzeów regionalnych w krzewieniu historii i kultury regionalnej na przykładzie Muzeum Regionalnego w Bobolicach (151 KB)
Tadeusz Marian Cieślak

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW i PROCEDURA RECENZOWANIA

 

687
pdf Wskazówki dla Autorów i Procedura recenzowania (38 KB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf LAUREACI KONKURSU TERAZ POLSKA
PIG-PIB oraz PGNiG S.A. (1.72 MB)

 

pdf JAN MAŁACHOWSKI – ZAPOMNIANY FOTOGRAF TATR
WYSTAWA W PAN MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE (57 KB)

 

pdf 26th MEETING OF THE PETROLOGYGROUP
OF THE MINERALOGICAL SOCIETY OF POLAND (1.72 MB)