Przegląd Geologiczny (2020-01) tom 68

pg okl 1 2020 01pg okl 1 2020 04

 

5
pdf Recenzenci 2019 (29 KB)
Redakcja

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

6
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (59 KB)
Radomir Pachytel

 

9
pdf Kryzys surowcowy w Chile (48 KB)
Adam Maksymowicz

 

RECENZJE

 

11
pdf M.J. van Kranendonk, V.C. Bennett i J.E. Hoffmann (red.) – Najstarsze skały Ziemi (82 KB)
Włodzierz Mizerski

 

12
pdf A. Bagińska, E. Dąbrowska-Jędrusik, W. Mizerski, T.M. Peryt i S. Wołkowicz – Państwowy Instytut Geologiczny. 100 lat w służbie Niepodległej. 1919–2019 (62 KB)
Janusz Skoczylas

 

13
pdf R. Uberman – Wyznaczanie wartości aktywów geologiczno-górniczych: stan badań i potrzeba nowych metod wyceny (podejście metodyczne) (56 KB)
Krzysztof Szamałek

 

HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA

 

14
pdf Aurelia Pelczar (1929–2019) (46 KB)
Małgorzata Garecka, Antoni Wójcik

 

14
pdf Romana Zając (1938–2019) (65 KB)
Małgorzata Garecka, Antoni Wójcik

 

15
pdf Wojciech Macioszczyk (1958–2019) (70 KB)
Mirosław Dorejko

16
pdf Studia we Francji oraz pierwsza praca Ignacego Domeyki (1802–1889) (748 KB)
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski

 

21
pdf Początki muzealnictwa geologicznego na ziemiach polskich (58 KB)
Janusz Skoczylas

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

25
pdf Rola instytutów badawczych we wsparciu działań adaptacyjnych do zmian klimatu (4.13 MB)
Wojciech Granoszewski, Agnieszka Kowalczyk, Izabela Ploch, Jacek Rubinkiewicz, Grzegorz Uścinowicz, Małgorzata Woźnicka, Małgorzata Kępińska-Kasprzak, Danuta Limanówka, Radosław Doktor, Piotr Struzik, Anna Dubel, Krzysztof Skotak, Małgorzata Hajto, Jerzy Kozyra, Rafał Pudełko, Katarzyna Żyłowska, Anna Jędrejek, Artur Łopatka, Jan Jadczyszyn, Anna Nieróbca, Andrzej Doroszewski, Marta Barszczewska

 

45
pdf Geopark Owadów-Brzezinki – niezwykłe stanowisko paleontologiczne udostępnione geoturystycznie (441 KB)
Błażej Błażejowski, Piotr Gieszcz, Robert Siuda, Daniel Tyborowski, Andrzej Wierzbowski

 

50
pdf Jeziora Parku Narodowego Pojezierze Smoleńskie (Rosja) (1.91 MB)
Robert Skrzypczak

 

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE

 

PETROGRAFIA
54
pdf Ciepło właściwe i ciepło atomowe chondrytu Jezersko (88 KB)
Marian A. Szurgot

 

GEOZAGROŻENIA
60
pdf Ocena aktywności wybranych osuwisk w rejonie Jeziora Rożnowskiego w świetle badań terenowych oraz analiz różnicowych modeli terenu (1.27 MB)
Marcin Wódka

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW i PROCEDURA RECENZOWANIA

 

68
pdf Wskazówki dla autorów i Procedura recenzowania (40 KB)

 

72
pdf CUDA NATURY – NADATLANTYCKIE KLIFY PORTUGALII (1.68 MB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf BAŁKANY DALEKIE LECZ BLISKIE
WYSTAWA FOTOGRAFII W PAN MUZEUM
ZIEMI W WARSZAWIE (35 KB)

 

pdf IV POLSKI KONGRES GEOLOGICZNY (865 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (87 KB)