Przegląd Geologiczny (2020-03) tom 68

pg okl 1 2020 03pg okl 4 2020 03

 

PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA

 

151
pdf Geotermia w Polsce – rozwój stymulowany przez środki subfunduszu geologicznego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (565 KB)
Piotr S. Dziadzio, Jolanta Maj, Magdalena Jerzak, Katarzyna Ofiara, Dominik Bąk, Beata Kuś

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

156
pdf Wywiad z przedstawicielami kanadyjskiej spółki Central European Petroleum Ltd. (45 KB)
Radomir Pachytel

 

157
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (57 KB)
Radomir Pachytel

 

160
pdf Koronawirus negatywnie wpływa na gospodarkę surowcami (47 KB)
Adam Maksymowicz

 

RECENZJE

 

162
pdf A. Parriaux – Geology. Basic for Engineers
A. Parriaux – Geologia. Podstawy dla inżynierów (98 KB)

Włodzierz Mizerski

 

163
pdf Z. Wójcik – Walery Goetel (1889–1972). By w góry było po co chodzić. O turystyce, parkach narodowych i sozologii (60 KB)
Jerzy B. Miecznik

 

163
pdf Z. Wójcik – Walery Goetel (1889–1972). By w góry było po co chodzić. O turystyce, parkach narodowych i sozologii (35 KB)
Janusz Skoczylas

 

HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA

 

165
pdf Zbigniew Kowalczewski (1938–2018) (104 KB)
Tymoteusz Wróblewski

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

167
pdf Procesy geomorfologiczne na wybranych wysadach soli w pasie fałdowo-nasuwczym gór Zagros w Iranie (3.38 MB)
Krzysztof Bukowski

 

178
pdf Wpływ lokalnych zmian ukształtowania powierzchni terenu na warunki wodne otoczenia, wraz z interpretacją wg Prawa wodnego (611 KB)
Bartłomiej Rzonca

 

187
pdf Działania Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego prowadzone w celu wykorzystania edukacyjnego i ochrony starych kamieniołomów (1.31 MB)
Monika Krzeczyńska, Andrzej Wierzbowski, Paweł Woźniak, Marlena Świło, Agnieszka Chećko

 

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE

 

GEOZAGROŻENIA
195
pdf Współczesne ruchy wysadu solnego Inowrocławia w świetle badań geodezyjnych (1.42 MB)
Zbigniew Szczerbowski, Rafał Gawałkiewicz

 

HYDROGEOLOGIA
204
pdf Wahania zwierciadła wód podziemnych pod wpływem wstrząsów górniczych w obszarze górniczym kopalni Rydułtowy (1.37 MB)
Adam Frolik, Sławomir Siwek, Waldemar Kierepka

 

OGŁOSZENIA

 

pdf PGNIG
GWARANTEM BEZPIECZEŃSTWA
ENERGETYCZNEGO POLSKI (1.37 MB)

 

pdf IV POLSKI KONGRES GEOLOGICZNY (785 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (248 KB)