Przegląd Geologiczny (2020-04) tom 68

pg okl 1 2020 04 copypg okl 4 2020 04

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

217
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (66 KB)
Radomir Pachytel

 

221
pdf Pokój sprzyja gospodarce surowcowej Afganistanu (47 KB)
Adam Maksymowicz

 

III KONFERENCJA
HYDROGEOLOGIA W PRAKTYCE
– PRAKTYKA W HYDROGEOLOGII
Blok artykułów pod redakcją Przemysława Bukowskiego

 

223
pdf Konferencja Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii – forum dyskusji w hydrogeologii (98 KB)
Przemysław Bukowski, Ewa Krogulec, Jacek Szczepiński

 

226
pdf Charakterystyka głównych geotypów obszarowych ocen podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia (801 KB)
Przemysław Bukowski, Ewa Krogulec, Andrzej Haładus

 

233
pdf Zmiany warunków wodnych wskutek działalności górniczej w rejonie Gałęzice–Bolechowice–Borków w Górach Świętokrzyskich (502 KB)
Jan Prażak, Joanna Bruczyńska, Dorota Kaczor-Kurzawa, Tomasz Młyńczak

 

237
pdf Problematyka dotycząca uzyskania zgody na wydobycie surowców skalnych poniżej zwierciadła wód podziemnych na przykładzie wybranych kopalń w regionie świętokrzyskim (762 KB)
Katarzyna Białecka, Marcin Kos

 

242
pdf Ocena stopnia antropopresji wód podziemnych w rejonach poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów (1.41 MB)
Ewa Krogulec, Katarzyna Sawicka, Sebastian Zabłocki

 

249
pdf Występowanie i geneza WWA w wodach podziemnych obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe oraz ochrona tych wód przed zanieczyszczeniem (1.10 MB)
Jacek Różkowski, Kinga Ślósarczyk, Sabina Jakóbczyk-Karpierz, Hanna Rubin

 

256
pdf Paradoksy w unormowaniach prawnych dotyczących zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wodach (74 KB)
Andrzej Witkowski, Kinga Ślósarczyk

 

263
pdf Sposoby i możliwości ujmowania wód podziemnych na obszarach masywów krystalicznych – na przykładzie granitu Karkonoszy (484 KB)
Mirosław Wąsik, Henryk Marszałek, Michał Rysiukiewicz, Lech Poprawski

 

271
pdf Możliwości i ograniczenia rozbudowy nadmorskich ujęć wód na przykładzie Łeby (1.66 MB)
Mirosław Lidzbarski, Andrzej Sadurski

 

281
pdf Modelowanie geostatyczne osadów dennych zbiornika retencyjnego pod kątem oporności filtracyjnej (882 KB)
Jacek Gurwin, Mikołaj Łotocki

 

287
pdf Stopnie wodne na Odrze i ich potencjalny wpływ na wody podziemne (627 KB)
Grzegorz Firlit, Jacek Szczepiński

 

OGŁOSZENIA

 

pdf GIG – INSTYTUT BADAWCZY
95 LAT (983 KB)

 

pdf SKLEP INTERNETOWY PIG-PIB (1.42 MB)

 

pdf PGNIG
GWARANTEM BEZPIECZEŃSTWA
ENERGETYCZNEGO POLSKI (982 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (116 KB)