Przegląd Geologiczny (2020-06) tom 68

pg okl 1 2020 06pg okl 4 2020 06

 

PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA

 

481
pdf Wpływ regulacji dotyczącej stanu zagrożenia epidemią (stanu epidemii) koronawirusa na problematykę regulowaną Prawem geologicznym i górniczym (64 KB)
Aleksander Lipiński

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

486
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (269 KB)
Radomir Pachytel

 

489
pdf Ekonomia wydobycia złota (48 KB)
Adam Maksymowicz

 

RECENZJE

 

491
pdf A. Wójcik (red.) – Atlas osuwisk miasta Krakowa (119 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

492
pdf P. Wojtulek, T. Kocowski, W. Małecki – Prawo geologiczne i górnicze (70 KB)
Krzysztof Szamałek

 

493
pdf A. Lipiński – Prawne podstawy geologii i górnictwa. Zagadnienia prawne (59 KB)
Krzysztof Szamałek

 

HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA

 

495
pdf Jan Dowgiałło (1932–2019) (186 KB)
Teresa Madeyska

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

500
pdf Georóżnorodność nowozelandzkiej Wyspy Północnej na przykładzie wybranych stanowisk turystycznych (5.49 MB)
Joanna Rychel, Tomasz Karasiewicz, Barbara Woronko

 

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE

 

MINERALOGIA
511
pdf Przejawy mineralizacji polimetalicznej w strukturze elewacji Brudzowic (Siewierza) na bloku górnośląskim (południowa Polska) (2.67 MB)
Marek Markowiak, Ryszard Habryn

 

SEDYMENTOLOGIA
526
pdf Architektura i geneza iłów w górnym poziomie węgli brunatnych formacji poznańskiej (środkowy miocen) – odkrywka Tomisławice k. Konina w środkowej Polsce (1.16 MB)
Lilianna Chomiak, Paweł Urbański, Marek Widera

 

PETROARCHEOLOGIA
535
pdf Kamienne bruki Starego Rynku w Poznaniu jako element dziedzictwa kulturowego (318 KB)
Janusz Skoczylas, Łukasz Skoczylas

 

OGŁOSZENIA

 

pdf SKLEP INTERNETOWY PIG-PIB (115 KB)

 

pdf GEOLOGICAL ATLAS OF PLAND (171 KB)

 

pdf PGNIG GWARANTEM
BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POLSKI (161 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (179 KB)