Przegląd Geologiczny (2020-07) tom 68

pg okl 1 2020 07pg okl 4 2020 07

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

547
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (60 KB)
Radomir Pachytel

 

550
pdf Surowcowa ekspansja Australii (48 KB)
Adam Maksymowicz

 

RECENZJE

 

552
pdf P.P. Zagożdżon – Wykorzystanie reliktów podziemnych robót górniczych w polskiej części Sudetów do celów naukowych (94 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA

 

553
pdf Maria Agnieszka Borkowska-Łydka 1923–2019 (158 KB)
Teresa Madeyska

 

556
pdf Przyrodnicze i geologiczne zainteresowania Jana Amosa Komeńskiego (1592–1670) – w 350 rocznicę śmierci (193 KB)
Janusz Skoczylas

 

559
pdf Othniel Charles Marsh (1831–1899) we Wrocławiu – mało znany okres w życiu wybitnego paleontologa (61 KB)
Tomasz Skawiński

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

561
pdf Reakcja wód tatrzańskich systemów wywierzyskowych na katastrofalne zjawiska atmosferyczne (1.59 MB)
Grzegorz Barczyk

 

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE

 

SUROWCE MINERALNE
566
pdf Dolnokredowe fosforyty z NE obrzeżenia Gór Świętokrzyskich jako potencjalne źródło REE – badania wstępne (932 KB)
Karol Zglinicki, Krzysztof Szamałek, Sylwester Salwa, Irena Górska

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
577
pdf Wpływ metody wyznaczania parametrów wytrzymałościowych gruntów na wyniki analiz stateczności skarp i zboczy (1.92 MB)
Robert Kaczmarczyk, Jakub Czurczak

 

GEOLOGIA CZWARTORZĘDU
584
pdf Rozwój rynny Miazgi–Wolbórki (Polska środkowa) w świetle analizy jej wypełnienia (3.24 MB)
Zbigniew Rdzany, Małgorzata Frydrych, Aleksander Szmidt

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

 

601
pdf Wskazówki dla autorów i Procedura recenzowania (40 KB)

 

FOTOREPORTAŻ

 

604
pdf Cynowe wyspy Bangka i Belitung, Indonezja (2.26 MB)
Karol Zglinicki

 

OGŁOSZENIA

 

pdf PGNIG GWARANTEM BEZPIECZEŃSTWA
ENERGETYCZNEGO POLSKI (1.75 MB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (130 KB)