Przegląd Geologiczny (2020-09) tom 68

pg okl 1 2020 09pg okl 4 2020 09

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

669
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (65 KB)
Radomir Pachytel

 

673
pdf Polityka surowcowa Iranu – nie tylko ropa naftowa i gaz ziemny (47 KB)
Adam Maksymowicz

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

675
pdf Kierunki innowacji technicznych i technologicznych w rozpoznawaniu złóż kopalin oraz działalności górniczo-przetwórczej (85 KB)
Barbara Radwanek-Bąk

 

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE

 

GEOZAGROŻENIA
682
pdf Współczesne procesy osuwiskowe na klifie w Jastrzębiej Górze (2.91 MB)
Lesław Zabuski, Marek Kulczykowski

 

HYDROGEOLOGIA
691
pdf Skład chemiczny wód podziemnych dopływających z Pobrzeża Kaszubskiego do Zatoki Puckiej (693 KB)
Dawid Potrykus, Małgorzata Pruszkowska-Caceres, Beata Jaworska-Szulc, Anna Gumuła-Kawęcka, Adam Szymkiewicz

 

GEOFIZYKA
701
pdf Możliwości występowania gazu zamkniętego w piaskowcach środkowego kambru zachodniej części obniżenia bałtyckiego (wyniesienie Łeby) – wstępna analiza na podstawie danych petrofizycznych i geofizyki otworowej (495 KB)
Teresa Adamczak-Biały, Jolanta Pacześna

 

PETROGRAFIA
710
pdf Zastosowanie skanera rdzeni wiertniczych do wstępnych badań petrograficznych na przykładzie skał magmowych z profili trzech wierceń w bloku małopolskim (715 KB)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
716
pdf Identyfikacja i możliwość przystosowania łupków powęglowych z pirytem do stosowania w budownictwie drogowy (661 KB)
Andrzej Duszyński, Wiktor Jasiński, Łukasz Jórdeczka, Aneta Pryga-Szulc

 

OGŁOSZENIA

 

pdf DOSTĘP DO DANYCH GEOLOGICZNYCH
geologia.pgi.gov.pl (478 KB)

 

pdf SKLEP INTERNETOWY PIG-PIB (1.90 MB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (466 KB)