Przegląd Geologiczny (2020-10) tom 68

pg okl 1 2020 10pg okl 4 2020 10

 

PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA

 

729
pdf Poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce – procedury udzielania koncesji i perspektywy naftowe w 2021 roku (4.12 MB)
Grzegorz Jagielski, Sylwia Kijewska, Ewelina Krzyżak, Jowita Kumek, Olga Rosowiecka, Joanna Roszkowska- -Remin, Piotr Słomski, Łukasz Smajdor, Marcin Wesołowski, Krystian Wójcik

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

744
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (59 KB)
Radomir Pachytel

 

747
pdf Skandynawskie polimetaliczne złoża rud miedzi (46 KB)
Adam Maksymowicz

 

HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA

 

749
pdf Jacek Rajchel (1944-2020) (59 KB)
Jan Golonka

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

751
pdf Wędrówka geologiczna po południowo-zachodnim wybrzeżu Portugalii (2.94 MB)
Katarzyna Poborska-Młynarska

 

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
759
pdf Ocena kruszyw granitowych stosowanych do betonu pod względem wystąpienia potencjalnej reaktywności alkalicznej (532 KB)
Wiktor Jasiński, Andrzej Duszyński, Łukasz Jórdeczka, Aneta Pryga-Szulc

 

GEOLOGIA CZWARTORZĘDU
764
pdf Zastosowanie ziemskich izotopów kosmogenicznych w datowaniu glin lodowcowych – potencjał, ograniczenia i perspektywy badawcze (1.19 MB)
Karol Tylmann, Damian Moskalewicz

 

PETROARCHEOLOGIA
774
pdf Kamienne bruki Górnego Miasta w Poznaniu (467 KB)
Janusz Skoczylas, Łukasz Skoczylas

 

PETROGRAFIA
780
pdf Studium petrologiczno-mineralogiczno-geochemiczne skał w profilu dolomitu głównego w otworze Mo-1 (2.86 MB)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska, Irena Matyasik

 

OGŁOSZENIA

 

pdf IV POLSKI KONGRES GEOLOGICZNY (872 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (348 KB)