Przegląd Geologiczny (2020-12) tom 68

pg okl 1 2020 12pg okl 4 2020 12

 

PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA

 

861
pdf Ochrona złóż kopalin – wybrane zagadnienia (80 KB)
Jacek Murzydło

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

869
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (67 KB)
Radomir Pachytel

 

873
pdf Uran – źródło energii (50 KB)
Adam Maksymowicz

 

HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA

 

876
pdf Roman Ney (1931–2020) (65 KB)
Eugeniusz Mokrzycki, Krzysztof Galos, Krzysztof Szamałek

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

879
pdf Dokumentacja znalezisk meteorytu Morasko w latach 2011–2014 – problemy metodyczne i uzyskane efekty (848 KB)
Monika Nowak, Andrzej Muszyński

 

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE

 

GEOLOGIA ZŁÓŻ
886
pdf Trzeci wymiar geologii złoża rud miedzi (1.65 MB)
Mateusz Twardowski, Wojciech Kaczmarek, Robert Rożek

 

OCHRONA ŚRODOWISKA
894
pdf Konieczność walidacji monitoringu wód podziemnych w rejonach starych składowisk na przykładzie składowiska fosfogipsów w Wiślince (Żuławy Gdańskie) (888 KB)
Andrzej Sadurski, Danuta Trokowicz

 

GEOZAGROŻENIA
902
pdf Trudności w wyznaczaniu osuwisk na obszarach historycznych i zurbanizowanych na przykładzie Twierdzy Przemyśl (5.04 MB)
Edyta Rycio

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

 

915
pdf Wskazówki dla Autorów i procedura recenzowania (42 KB)

FOTOREPORTAŻ

 

923
pdf Lato …antarktyczne lato na Wyspie Króla Jerzego, Szetlandy Południowe (1.88 MB)
Krystian Wójcik

 

917
pdf SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2020 (57 KB)

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE

 

pdf Życzenia świąteczne i noworoczne (1.88 MB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf SKLEP INTERNETOWY PIG-PIB (115 KB)

 

pdf MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI (MGśP) (476 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (328 KB)