Przegląd Geologiczny (2021-01) tom 69

pg okl 1 2021 01pg okl 4 2021 01

 

2
pdf Recenzenci 2020 (25 KB)
Redakcja

 

PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA

 

5
pdf Czy aktualne Prawo geologiczne i górnicze promuje eksploatację złóż węglowodorów zgodnie z zasadami sztuki górniczej? (414 KB)
Jan Lubaś

 

GEOLOGIA GOSPODARCZA

 

10
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (68 KB)
Radomir Pachytel

 

14
pdf Geologia surowcowa i gospodarcza (46 KB)
Krzysztof Szamałek

 

DZIEDZICTWO GEOLOGICZNE

 

16
pdf Słowo wstępne redaktora naczelnego Przeglądu Geologicznego (43 KB)
Wiesław Trela

 

16
pdf Dziedzictwo geologiczne (1.20 MB)
Jan Urban, Piotr Migoń, Barbara Radwanek-Bąk

 

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE

 

GEOLOGIA REGIONALNA
21
pdf Rozwój wybrzeża mierzejowego we wschodniej części Zatoki Pomorskiej (1.62 MB)
Paweł Sydor

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
33
pdf Zmiany właściwości filtracyjnych mieszanki gruntowej ił-piasek na skutek zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi w aspekcie mineralnych barier izolacyjnych (548 KB)
Piotr Stajszczak

 

PETROGRAFIA
43
pdf Analiza petrograficzna narzutniaków w żwirowni Łubienica-Superunki oraz ich skandynawskie obszary alimentacyjne (1.51 MB)
Maria Górska-Zabielska, Ewa Smolska, Lucyna Wachecka-Kotkowska

 

HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA

 

55
pdf Działalność geologiczna Polaków w zaborze pruskim w drugiej połowie XIX w. na przykładzie Brunona Józefa Szafarkiewicza (1821–1892) (211 KB)
Janusz Skoczylas

 

WYDARZENIA

 

60
pdf II Warsztaty naukowe pt. Dziedzictwo i historia górnictwa (129 KB)
Paweł P. Zagożdżon

 

61
pdf Nominacje profesorskie – Radosław Tarkowski (54 KB)
Janusz Skoczylas

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

 

63
pdf Wskazówki dla Autorów i procedura recenzowania (42 KB)

 

FOTOREPORTAŻ

 

66
pdf Lodowce jako nieodzowny element wysokogórskich krajobrazów (1.91 MB)
Iwona Kowalska

 

OGŁOSZENIA

 

pdf SKLEP INTERNETOWY PIG-PIB (132 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (374 KB)