Przegląd Geologiczny (2021-04) tom 69

pg okl 1 2021 04pg okl 4 2021 04

 

GEOLOGIA GOSPODARCZA

 

207
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (60 KB)
Radomir Pachytel

 

210
pdf Wodór jako paliwo przyszłości. Wyzwania dla polskiej geologii (257 KB)
Radosław Tarkowski

 

218
pdf Kopaliny balneologiczne jako surowiec kluczowy (294 KB)
Karol Zglinicki, Krzysztof Szamałek

 

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE

 

HYDROGEOLOGIA

224
pdf Temperatura wód podziemnych i jej znaczenie w badaniach hydrogeologicznych (1.12 MB)
Stanisław Staśko, Sebastian Buczyński, Marek Błachowicz

 

GOSPODARKA SUROWCOWA

234
pdf Rynek tantalu na początku XXI wieku (899 KB)
Mariusz Krzak, Andrzej Gałaś, Katarzyna Król

 

MINERALOGIA

244
pdf Nowe znaleziska polskich tektytów z obszaru niecki żytawskiej (766 KB)
Karolina Paszcza

 

HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA

 

248
pdf Jerzy Grodzicki (1935–2021) (68 KB)
Teresa Madeyska, Izabella Luty, Jerzy Giżejewski

 

250
pdf Działalność Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB w zakresie geologii środowiskowej, ochrony przyrody nieożywionej oraz edukacji geologicznej (1.01 MB)
Dorota Giełżecka-Mądry, Anna Fijałkowska-Mader, Zbigniew Szczepanik

 

RECENZJE

 

259
pdf S. Wołkowicz (red.) – Atlas map Państwowego Instytutu Geologicznego (79 KB)
Janusz Skoczylas

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

 

261
pdf Wskazówki dla Autorów i procedura recenzowania (42 KB)

 

FOTOREPORTAŻ

 

264
pdf Krajobrazy Kapadocji (Turcja) (1.80 MB)
Dariusz Brzeziński

 

OGŁOSZENIA

 

pdf 7. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY GEOLOGII
INŻYNIERSKIEJ W POLSCE (WPGI) (1.94 MB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (593 KB)