Przegląd Geologiczny (2021-06) tom 69

pg okl 1 2021 06pg okl 4 2021 06

 

GEOLOGIA GOSPODARCZA

 

335
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (63 KB)
Radomir Pachytel

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

339
pdf W poszukiwaniu surowców krytycznych dla Polski. Republika Konga – geologia, potencjał surowcowy, warunki koncesyjne (4.34 MB)
Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz, Hilaire Elenga, Ghynel R. Kounkou

 

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
BADANIA PETROLOGICZNE I MINERALOGICZNE W GEOLOGII
WARSZAWA, 15–16.04.2021 – CZĘŚĆ I
Blok artykułów pod redakcją Katarzyny Jarmołowicz-Szulc

 

356
pdf X Ogólnopolska Konferencja Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii – Warszawa, 15–16.04.2021 (74 KB)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc

 

357
pdf Przestrzenne badanie systemu porowego skał węglanowych na podstawie cyfrowej analizy obrazów mikrotomograficznych z wykorzystaniem języka Python (671 KB)
Adam Fheed, Piotr Hadro

 

361
pdf Badania mikrotermometryczne i ramanowskie inkluzji w minerałach w rejonie Rabego (Karpaty) – praktyka eksperymentalna (255 KB)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Tomasz Toboła

 

365
pdf Skały osadowe czerwonego spągowca w wierceniu Kutno 2 w warunkach postulowanego jurajskiego wydarzenia termicznego oraz wysokich nadciśnień – studium petrograficzne (2.63 MB)
Marta Kuberska, Hubert Kiersnowski, Paweł Poprawa, Aleksandra Kozłowska

 

374
pdf Charakterystyka mikrolitofacji oraz warunków paleotemperaturowych skał ediakaru w otworze wiertniczym Bibiela PIG-1 (1.78 MB)
Marta Kuberska, Aleksandra Kozłowska, Magdalena Sikorska-Jaworowska, Izabella Grotek

 

379
pdf Wzbogacenie w REE utworów osadowych w wybranych rejonach obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich – obiecujące dane wstępne i potrzeba dalszych badań (569 KB)
Stanisław Z. Mikulski, Paweł Brański, Grzegorz Pieńkowski, Rafał Małek, Karol Zglinicki, Andrzej Chmielewski

 

386
pdf Anizotropia akustyczna w utworach wapienia cechsztyńskiego (zachodnia Polska) (295 KB)
Anna Poszytek, Paweł Łukaszewski, Marcin Włodarczyk

 

389
pdf Wstępna charakterystyka mineralogiczna czarnych łupków antrakozjowych z obszaru synklinorium śródsudeckiego (707 KB)
Patrycja Wójcik-Tabol, Jolanta Dąbek, Grzegorz J. Nowak

 

OGŁOSZENIA

 

pdf CHMURY I NOCNE NIEBO – WYSTAWA CZASOWA
W PAN MUZEUM ZIEMI WARSZAWA, 21.06–22.08.2021 R. (57 KB)