Przegląd Geologiczny (2021-07) tom 69

pg okl 1 2021 07pg okl 4 2021 07

 

GEOLOGIA GOSPODARCZA

 

399
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (63 KB)
Radomir Pachytel

 

WYDARZENIA

 

402
pdf Sesja Naukowa Katedry Geologii Klimatycznej Wydziału Geologii UW (36 KB)
Bogusz Kulus, Jan Dzierżek

 

RECENZJE

 

403
pdf A. Bagińska, E. Dąbrowska-Jędrusik, T. Peryt, S. Wołkowicz (red.) – Oni tworzyli Państwowy Instytut Geologiczny (58 KB)
Janusz Skoczylas

 

404
pdf J. Główka, J. Szczepański (red.) – Z dziejów marmurów kieleckich (1876–2016) (112 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

FOTOREPORTAŻ

 

464
pdf Skalne krajobrazy gór Khasagt (zachodnia Mongolia) (1.41 MB)
Rafał Sikora

 

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
BADANIA PETROLOGICZNE I MINERALOGICZNE W GEOLOGII
Warszawa, 15–16.04.2021 – część II
Blok artykułów pod redakcją Katarzyny Jarmołowicz-Szulc

 

406
pdf Wstępna charakterystyka geochemiczna amfibolitów i skał ultramaficznych terranu West Ny-Friesland, północny Spitsbergen (1.52 MB)
Jakub Bazarnik, Abigail Barker, Jarosław Majka, Karolina Kośmińska, Synnøve Elvevold, Mirosława Bazarnik

 

411
pdf Przestrzenne rozmieszczenie srebra w strefie kontaktowej utworów redukcyjnych z utworami utlenionymi (Rote Fäule) w rejonie złoża Cu-Ag Radwanice-Gaworzyce (1.51 MB)
Andrzej Chmielewski, Sławomir Oszczepalski, Andrzej Głuszyński, Artur Kuczak

 

426
pdf Badania mineralizacji REE w utworach pokrywy osadowej masywu Tajna (1.64 MB)
Witold Dymowski

 

434
pdf Możliwość zastosowania wymiaru fraktalnego do określania kształtu kryształów na przykładzie wybranych minerałów skałotwórczych intruzji Monczegorska (NE Fennoskandia) (1.11 MB)
Miłosz Huber

 

443
pdf Morfodynamika sztucznie zasilonej plaży Bałtyku pomiędzy Gdańskiem a Sopotem (424 KB)
Aleksandra Jobska, Maria Rucińska

 

448
pdf Zastosowanie metody K-Ar do oznaczenia wieku deformacji skał metaosadowych formacji Yargait terranu Zavkhan (Khasagt, Mongolia) – wstępne wyniki badań (689 KB)
Rafał Sikora, Antoni Wójcik, Marek Szczerba, Jakub Bazarnik, Stanisław Madej

 

454
pdf Wpływ mikrotekstury i procesu kwasowania skały na jej parametry zbiornikowe: studium przypadku piaskowców krośnieńskich z rejonu Dwernika, Bieszczady (423 KB)
Piotr Jan Strzelecki, Marek Leszek Solecki

 

458
pdf Materia organiczna rozproszona w ciemnych turbidytach górnego eocenu płaszczowiny śląskiej (Karpaty zewnętrzne, Polska) (839 KB)
Marta Waliczek, Anna Waśkowska, Grzegorz Machowski

 

OGŁOSZENIA

 

pdf 7. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ (WPGI) (1.23 MB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (439 KB)