Przegląd Geologiczny (2022-11) tom 70

pg okl 1 2022 11pg okl 4 2022 11a

 

PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA

 

795
pdf Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2021 r. przez Komisję Opracowań Geologicznych (41 KB)
Eliza Dziekan-Kamińska

 

GEOLOGIA GOSPODARCZA
ECONOMIC GEOLOGY

 

796
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (64 KB)
Radomir Pachytel

 

DZIEDZICTWO GEOLOGICZNE

 

800
pdf O ochronie starych kamieniołomów skał jurajskich na Wyżynie Wieluńskiej, czyli o konieczności współdzia- łania nauki, górnictwa i lokalnej administracji (354 KB)
Andrzej Wierzbowski

 

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE

 

GEOFIZYKA I GEOCHEMIA
806
pdf Spektrometryczne profilowanie gamma w odsłonięciach geologicznych – metody i przykłady zastosowania (1.36 MB)
Damian Moskalewicz

 

HYDROGEOLOGIA
816
pdf Ocena infiltracji efektywnej we fragmencie doliny Bugu k. Dręszewa z wykorzystaniem metody wskaźnikowej i modelowania hydrodynamicznego (2.03 MB)
Angelika Szczypczyk

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

826
pdf Sozologia we współczesnych naukach o Ziemi i praktyce gospodarczej – wybrane aspekty (888 KB)
Andrzej Gałaś, Anna Abramowicz, Slávka Gałaś, Alicja Kot-Niewiadomska, Magdalena Misz-Kennan

 

834
pdf Wybrane zagadnienia biomineralogii (1.14 MB)
Maciej Pawlikowski

 

WYDARZENIA

 

840
pdf XXVII Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego – Rudy k. Rybnika, 20–23.10.2022 (236 KB)
Justyna Ciesielczuk, Anna Abramowicz

 

FOTOREPORTAŻ

 

844
pdf UNESCO Geopark Colca i Wulkany Andagua (1.85 MB)
Andrzej Gałaś

 

OGŁOSZENIA

 

pdf DOSTĘP DO DANYCH GEOLOGICZNYCH
geologi.pgi.gov.pl (1.85 MB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (341 KB)