Przegląd Geologiczny (2023-02) tom 71

 pg okl 1 2023 02

 

GEOLOGIA GOSPODARCZA

 

55
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (60 KB)
Radomir Pachytel

 

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE

 

GEOCHEMIA
58
pdf Potencjalnie lecznicze wody radonowe wschodniej części Wysokiego Grzbietu Gór Izerskich (Sudety) o największej zawartości radonu w Polsce (1.62 MB)
Jakub Prusak, Tadeusz A. Przylibski

 

PALEONTOLOGIA
71
pdf Eksploracja głębin Morza Karaibskiego w rejonie wyspy Roatán (Honduras) przez polskich paleontologów – teraźniejszość kluczem do poznania przeszłości (3.40 MB)
Przemysław Gorzelak, Mariusz A. Salamon

 

HYDROGEOLOGIA
82
pdf Wieloletnie zmiany ciśnień piezometrycznych wód podziemnych w wyżynnym subregionie środkowej Wisły (1.82 MB)
Jan Prażak

 

METODYKA BADAŃ
92
pdf Ocena przydatności butelek z PET do przechowywania próbek wód podziemnych przeznaczonych do analizy stężenia trytu (477 KB)
Andrzej Wilamowski

 

HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA

 

99
pdf Poczet prezesów Polskiego Towarzystwa Geologicznego – część II. Profesor Rafał Unrug – sedymentolog, tektonik, badacz Karpat i dawnych kontynentów (827 KB)
Jerzy B. Miecznik

 

70
pdf SPROSTOWANIE (32 KB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf W POSZUKIWANIU ZAGINIONYCH ROŚLIN
– HANNA CZECZOTT (1888–1982)
– WYSTAWA CZASOWA W PAN MUZEUM ZIEMI
W WARSZAWIE (101 KB)

 

pdf V KONFERENCJA GEOTEMATYCZNA GAUS 2023 (334 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (123 KB)

 

pdf SPIS TREŚCI PRZEGLĄDU GEOLOGICZNEGO
LUTY2023 (45 KB)