Przegląd Geologiczny (2023-04) tom 71

pg okl 1 2023 04

 

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
BADANIA PETROLOGICZNE I MINERALOGICZNE W GEOLOGII
WARSZAWA, 1–2.06.2023 – CZĘŚĆ I

Blok artykułów pod redakcją Katarzyny Jarmołowicz-Szulc

 

163
pdf XI Ogólnopolska Konferencja Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii – Warszawa, 1–2.06.2023 (202 KB)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc

 

164
pdf Interakcja skała–solanka–CO2 (461 KB)
Renata Cicha-Szot, Grzegorz Leśniak

 

169
pdf Mineralizacja gipsowa w warstwach hieroglifowych antykliny Jankowej (Zachodnie Karpaty Zewnętrzne) – wstępne wyniki badań (1.07 MB)
Aleksander Gąsienica, Adam Kozłowski, Wojciech Drzewicki

 

174
pdf Minerały wtórne z kopalni Breiner (Maramureş, Rumunia) jako przykład tworzącej się współcześnie mineralizacji wtórnej (482 KB)
Anna Januszewska, Łukasz Kruszewski, Rafał Siuda

 

179
pdf Wpływ dawnego górnictwa rud polimetalicznych w Czarnowie na wybrane elementy środowiska przyrodniczego w świetle badań geochemicznych (711 KB)
Anna Januszewska, Rafał Siuda, Iwona Dembicz

 

184
pdf Ważne i użyteczne fakty dotyczące inkluzji fluidalnych w minerałach w kontekście rozpoznawania systemów naftowych (302 KB)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc

 

188
pdf Przejawy mineralizacji w odniesieniu do procesów geotektonicznych w Karpatach fliszowych – nowe doniesienia (1.91 MB)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Piotr Kleczyński, Adam Kozłowski, Aleksander Gąsienica, Leszek Giro

 

197
pdf Dojrzałość materii organicznej w odmianach litologicznych łupku miedzionośnego NE części złoża Rudna – związek z mineralizacją kruszcową oraz przejawami obecności ciekłych węglowodorów (1.08 MB)
Piotr Kleczyński, Krzysztof Nejbert, Wojciech Kaczmarek

 

207
pdf Charakterystyka petrograficzno-mineralogiczna nowo rozpoznanych horyzontów tufowych z ogniwa Kłodnicy (turnej, wizen) w basenie lubelskim oraz towarzyszących im zlepieńców i piaskowców wulkanoklastycznych (1.30 MB)
Aleksandra Kozłowska, Maria I. Waksmundzka

 

212
pdf Skały silikoklastyczne triasu i jury niecki łódzko-miechowskiej w aspekcie rozwoju ich przestrzeni porowej (730 KB)
Marta Kuberska, Aleksandra Kozłowska, Krystyna Wołkowicz

 

219
pdf Badania geochemiczno-mineralogiczne i geofizyczne (VLF) w poszukiwaniach złóż złota typu żyłowego w dawnym Okręgu Rudnym Klecza-Radomice w Górach Kaczawskich (1.08 MB)
Stanisław Z. Mikulski, Szymon Ostrowski

 

224
pdf Wstępne rozpoznanie petrograficzne i geochemiczne materii organicznej rozproszonej w skałach karbonu Pomorza Zachodniego (223 KB)
Grzegorz J. Nowak, Przemysław Karcz, Barbara Massalska

 

227
pdf Krążenie płynów w skałach okruchowych: studium przypadku piaskowców krośnieńskich z rejonu Bereżek (Bieszczady Wysokie) (398 KB)
Marek L. Solecki, Marta M. Waliczek

 

231
pdf Wpływ więźby skały na mechanizm deformacji: studium przypadku wstęg deformacyjnych w piaskowcach otryckich (Bieszczady) (450 KB)
Piotr Jan Strzelecki, Anna Świerczewska

 

235
pdf Badania ramanowskie i mikrotermometria inkluzji a możliwości metodyczne i interpretacyjne (1.52 MB)
Tomasz Toboła, Katarzyna Jarmołowicz-Szulc

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (241 KB)

 

pdf SPIS TREŚCI PRZEGLĄDU GEOLOGICZNEGO
KWIECIEŃ 2023 (54 KB)