Przegląd Geologiczny (2014-12) tom 62

pg okl 1 2014 12pg okl 4 2014 12

 

Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ

 

782
pdf  Pobór i przekazywanie próbek geologicznych w nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze (60.05 kB)
Krzysztof Kowalik, Krzysztof Jackowski

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

786
pdf  Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – październik 2014 (47.91 kB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

788
pdf  Przegląd ważniejszych wydarzeń (50.37 kB)
Maja Kowalska

 

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

 

791
pdf  23. Konferencja „Intruzje Wód Słonych” – Husum, Niemcy, 16–20.06.2014 (167.09 kB)
Dorota Kaczor-Kurzawa

 

793
pdf  5. Ogólnopolskie Sympozjum „Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce” – Lublin, 17–19.10.2014 (40.44 kB)
Zbigniew Frankowski, Grzegorz Ryżyński

 

795
pdf  Główny Geolog Kraju z wizytą w Chinach – konferencja China Mining 2014 (190.83 kB)
Kinga Wojtczak

 

WYDARZENIA

 

797
pdf  „Sokotra – wyspa smoczej krwi” – wystawa fotografii Jacka Herman-Iżyckiego w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, 7.11–28.12.2014 (356.87 kB)
Karolina Jackowiak

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

798
pdf  Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (58.62 kB)
Jerzy Zagórski

 

MODELOWANIE BUDOWY GEOLOGICZNEJ – ASPEKTY METODYCZNE I UTYLITARNE
Artykuły pod redakcją Marka Jarosińskiego, Ewy Szynkaruk i Bartosza Papiernika

 

801
pdf  Koncepcja rozwoju cyfrowego modelowania budowy geologicznej Polski (59.89 kB)
Marek Jarosiński, Bartosz Papiernik & Ewa Szynkaruk

 

806
pdf  Kilka uwag o kartografii wgłębnej i modelowaniu geologicznym w Holandii (33.13 kB)
Johannes C. Doornenbal

 

807
pdf  Budowa cyfrowego modelu geologicznego dla Wielkiej Brytanii (954.12 kB)
Stephen Mathers

 

812
pdf  Kartografia wgłębna i modelowanie w Holandii: automatyzacja procesu, konwersja czasowo-głębokościowa i modelowanie uskoków (1.08 MB)
Maryke den Dulk, Johannes C. Doornenbal

 

818
pdf Modelowanie facjalne i parametryczne jako narzędzie analizy i integracji spektrum danych geologiczno-geofizycznych (3.09 MB)
Krzysztof Sowiżdżał, Marek Stadtmüller, Małgorzata Słota-Valim

 

825
pdf  Niekonwencjonalne złoża ropy i gazu – efektywne schematy przetwarzania danych w oprogramowaniu Petrel/PetroMod w celu oceny ryzyka poszukiwań i oceny zasobów prognostycznych (3.91 MB)
Bjorn Wygrala

 

842
pdf  Zastosowanie technik cyfrowej kartografii wgłębnej do rozpoznania potencjału geotermalnego zapadliska przedkarpackiego (929.75 kB)
Anna Sowiżdżał

 

846
pdf  Trójwymiarowy model geologiczny złoża węgla kamiennego KWK „Knurów-Szczygłowice” (222.25 kB)
Marcin Stano, Jerzy Żaba, Zbigniew Małolepszy

 

848
pdf  Zastosowanie atrybutów sejsmicznych w konstrukcji modelu petrofizycznego na przykładzie mioceńskich utworów zapadliska przedkarpackiego (1.58 MB)
Izabela Zych, Paulina Smółka-Gnutek

 

852
pdf  Modelowanie parametrów hydrogeologicznych i geotermicznych oraz automatyzacja obliczeń zasobów geotermalnych w skali regionalnej na przykładzie konstrukcji współczynnika mocy (700.35 kB)
Marek Hajto

 

856
pdf  Kartowanie i modelowanie wgłębne do celów poszukiwań naftowych, podziemnego składowania dwutlenku węgla i geotermii w Polsce – rezultaty, narzędzia i potencjał (1.09 MB)
Bartosz Papiernik

 

862
pdf  SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2014 (57.35 kB)

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE

 

pdf  Życzenia świąteczne i noworoczne (696.9 kB)