ATLAS GEOLOGICZNO-ZŁOŻOWY POLSKIEJ I CZESKIEJ CZĘŚCI GÓRNOŚLĄSKIEGO ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO W SKALI 1:200 000

Autorzy: Janusz JURECZKA, Miloslav DOPITA, Marek GAŁKA, Włodzimierz KRIEGER, Jan KWARCIŃSKI, Petr MARTINEC

Państwowy Instytut Geologiczny, 2005
ISBN 83-7372-843-0


alt