Tectonic map of the Sudetes and the fore-sudetic block, 1 : 200 000, 2nd edition, modified


Autor: Zbigniew CYMERMAN

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2010

Nowe wydanie Mapy tektonicznej Sudetów i bloku przedsudeckiego (Tectonic map of Sudetes and Fore-Sudetic Block) w skali  1:200 000, zostało wzbogacone o wiele cennych elementów, wynikających przede wszystkim z opublikowania nowych badań radiometrycznych oraz badań strukturalnych. Mapa, podobnie jak w pierwszym wydaniu, została przygotowana w języku angielskim z polskim tłumaczeniem.