Atlas paleogeologiczny podpermskiego paleozoiku kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce i na obszarach sąsiednich 1:200 000

Redakcja naukowa: Zdzisław MODLIŃSKI
Opracowali: Krzysztof JAWOROWSKI, Lech MIŁACZEWSKI, Zdzisław MODLIŃSKI, Jolanta PACZEŚNA, Teresa PODHALAŃSKA, Magdalena SIKORSKA, Bronisław SZYMAŃSKI, Maria WAKSMUNDZKA


 Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2010

 

   Atlas paleogeologiczny obejmuje 25 map litofacjalno-paleomiąższościowych i 12 map paleogeologicznych. Szczegółową analizą objęto sekwencje paleozoiku od kambru (najwyższego ediakaru) po karbon na obszarze kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce i na przyległych obszarach krajów ościennych (Białorusi, Litwy, Rosji i Ukrainy).

   Mapy paleogeologiczne sporządzono dla głównych paleozoicznych powierzchni niezgodności. Są to mapy zarówno dolnej, jak i górnej powierzchni niezgodności umożliwiające rejestrację ruchów wynurzających, przerywających okresy subsydencji i prowadzących do przebudowy planów strukturalnych.

   Mapy wykonano na potrzeby analizy basenów sedymentacyjnych paleozoiku, rekonstrukcji paleogeologicznych prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej, prac poszukiwawczych górnictwa naftowego oraz realizacji polityki koncesyjnej Państwa.atlas paleogeologiczny podpermskiego paleozoiku kratonu wschodnioeuropejskiego