Mapa geologiczna Polski w skali 1 : 1 000 000


Opracował: Stanisław Lisicki

 

Mapa przedstawia uproszczony obraz powierzchniowej budowy geologicznej Polski w skali 1 : 1 000 000, w układzie WGS84. Obejmuje ona następujące warstwy tematyczne: Wydzielenia geologiczne, Tektonika i Zasięgi zlodowaceń oraz podstawowe warstwy topograficzne (granice administracyjne, rzeki, miejscowości). Mapę wykonano na potrzeby OneGeology - międzynarodowej inicjatywy służb geologicznych, której celem jest stworzenie dynamicznej mapy geologicznej świata, standaryzacja i harmonizacja kartograficznych danych geologicznych.