Szczegółowa Mapa Geologiczna Tatr w skali 1 : 10 000


Główny koordynator i redaktor naukowy:  Krystyna Piotrowska

Szczegółowa Mapa Geologiczna Tatr w skali 1: 10 000 jest mapą seryjną, opracowywaną we współpracy z geologami słowackimi na podstawie wcześniejszych materiałów kartograficznych (takich, jak Mapa Geologiczna Tatr Polskich w skali 1: 10 000, red. S. Sokołowski i K. Guzik 1958-1978; Mapa Geologiczna Tatr Polskich w skali 1: 30 000, M. Bac-Moszaszwili i in. 1979; Geologicka Mapa Tatier 1: 50 000, Nemčok i in. 1994) oraz wyników prac i terenowych badań kartograficznych i geofizycznych.

 

W trakcie realizacji SMGT prowadzona jest weryfikacja i korelacja obrazu kartograficznego i budowy geologicznej po obu stronach granicy polsko-słowackiej.

 

W 2015 roku zakończono III – ostatni etap realizacji SMGT. Od 2005 r. wykonano łącznie 25 arkuszy, w tym arkusze graniczne (we współpracy z geologami słowackimi). Na każdy arkusz składa się mapa utworów powierzchniowych, mapa bez utworów czwartorzędowych, szkic tektoniczny w skali 1: 20 000, przekrój geologiczny, profile stratygraficzne oraz tekst objaśniający. Arkusze zostały wykonane cyfrowo w technologii GIS, są dostępne w Narodowym Archiwum Geologicznym oraz na stronie GeoLog.

 

Szczegółowa mapa geologiczna Tatr w skali 1 : 10 000. Ark. Schronisko Murowaniec