Mapa geologiczna Polski w skali 1 : 500 000

 

Redaktorzy naukowi:

Leszek Marks, Andrzej Ber, Waldemar Gogołek, Krystyna Piotrowska

 

Państwowy Instytut Geologiczny, 2006

 

Nowoczesna edycja Mapy geologicznej Polski w skali 1 : 500 000, w formie cyfrowej wraz z bazą danych została opracowana w wersji polskiej i angielskiej z objaśnieniami i dwoma przekrojami geologicznymi. Pracami 45-osobowego zespołu autorów kierowali redaktorzy naukowi: prof. dr hab.Leszek Marks, doc. dr hab.Andrzej Ber, mgrWaldemar Gogołek oraz prof. dr hab.Krystyna Piotrowska.

Mapa ta została zestawiona w latach 2003-2005 na podstawie arkuszy Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 oraz arkuszy Mapy Geologicznej Polski w skali 1 : 200 000. Całość została uzupełniona i zaktualizowana stosownie do stanu wiedzy o budowie geologicznej kraju. Wersją papierową mapy i objaśnień dysponuje Departament Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska.