Mapa Litogenetyczna Polski w skali 1 : 50 000


instrukcja mlp mini copy

Główny koordynator: Marcin Żarski

 

Jest to seryjna mapa całego kraju, przedstawiająca litologię i genezę utworów występujących na powierzchni terenu oraz wybrane zjawiska geodynamiczne, antropogeniczne i hydrogeologiczne. Powinna być wykorzystywana do ogólnych opracowań geologicznych, sozologicznych, planistycznych i geoturystycznych, do typowania obszarów występowania surowców skalnych oraz do waloryzacji i wyznaczania obszarów opracowań szczegółowych.

 

 

Udostępniania jest w formie analogowej oraz cyfrowej poprzez aplikację GeoLog.

 

Mapa Litogenetyczna Polski powstaje w wyniku cyfrowego przetwarzania informacji zawartych w bazie danych Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, z wykorzystaniem narzędzi ArcGIS oraz terenowej weryfikacji granic litologicznych i genetycznych.

 

W latach 2006-2015 wykonano 700 arkuszy tej mapy oraz opracowano Instrukcję opracowania i wydania Mapy Litogenetycznej Polski w skali 1 : 50 000. Kolejnych 50 arkuszy jest obecnie wykonywanych w ramach tematu zleconego przez MŚ. Pełna edycja mapy powinna się zakończyć około roku 2022.Mapa litogenetyczna Polski w skali 1 : 50 000, ark. Rabka