Przekroje geologiczne przez bruzdę śródpolską w skali 1 : 200 000


Autor: Ryszard Dadlez


Państwowy Instytut Geologiczny, 2001

W celu pokazania ogólnego stylu tektonicznego bruzdy śródpolskiej i wału śródpolskiego opracowano dziewiętnaście przekrojów geologicznych. Mają one od 70 do 400 km długości. Ich interpretacja geologiczna jest oparta na przekrojach sejsmiki refleksyjnej dobrej jakości. Wszystkie przekroje są kontrolowane przez głębokie otwory wiertnicze.