MAPA TEKTONICZNA SUDETÓW I BLOKU PRZEDSUDECKIEGO, 1 : 200 000

Autor:
Zbigniew CYMERMAN

Państwowy Instytut Geologiczny, 2004
ISBN 83-7372-7038-8

alt